Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in een teken- of schilderatelier

in de kraamverzorging

in de fotografie

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een toneelgezelschap

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in de natuurkunde

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in de voedselproductie

bij een ICT adviesbureau

in een band of orkest

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

op zee

bij een krant

op een advocatenkantoor

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

op een weerstation

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in de woninginrichting

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in de psychologie

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een hotel

bij de marine

bij de landmacht

op een agrarisch bedrijf

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij de luchtmacht

in de elektronica

bij een reisbureau

in een museum

bij een historisch museum

bij een elektriciteitsbedrijf

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in het chemisch onderzoek

in een garagebedrijf

op een accountantskantoor

in een bedrijfslaboratorium

in een dierenasiel of dierenpension

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in de leerlingbegeleiding

bij een drukkerij

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in de literatuur

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een school

bij een tuincentrum

bij een rechtbank

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in het maatschappelijk werk

bij een modeontwerpbureau

op een luchthaven

in een winkel

bij een architectenbureau

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij een bank

in een dierentuin

in de binnenhuisarchitectuur

in een kapsalon

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een webwinkel

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in een restaurant

bij de politie

in de wiskunde

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij een bouwbedrijf

bij een softwarebedrijf

op een muziekschool

bij een grafisch ontwerpbureau

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een sportclub of -vereniging

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in een fotozaak

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

op een VVV-kantoor

in een ziekenhuis

in een kledingwinkel

in de hulpverlening

op een sportschool

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij een vertaalbureau

bij Staatsbosbeheer

op de administratie van een bedrijf

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een huisartsenpraktijk

in de pedagogiek (opvoedkunde)

in een schoonheidssalon

op kantoor

in een staalfabriek


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

groenten en fruit verbouwen

groepen toeristen rondleiden

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

computergames ontwikkelen

kansberekeningen maken

andere talen spreken en schrijven

meubels ontwerpen en maken

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

acteren in films

als vlieginstructeur werken

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

vee houden

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

zingen

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

etalages inrichten

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

centrale verwarming installeren

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

boeken, tijdschriften en kranten maken

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

ringen, armbanden en kettingen maken

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

vrachten over zee vervoeren

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

tentoonstellingen in een museum organiseren

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

tekeningen maken voor posters en flyers

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

met een filmcamera werken

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

mensen interviewen

de inhoud van een tijdschrift bepalen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

een eigen bedrijf of winkel hebben

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

verhalen schrijven

psychologische tests afnemen en bespreken

tournees en optredens van artiesten organiseren

kleding verkopen

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

websites maken voor bedrijven

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

geluidsapparatuur en tv's repareren

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

de boekhouding van bedrijven verzorgen

autoís repareren

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

het gedrag van dieren in de natuur observeren

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

onderzoek doen naar klimaatverandering

beoefenaars van verschillende sporten trainen

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

bedrijven financiŽle adviezen geven

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

patiŽnten onderzoeken en behandelen

de orde handhaven waar dat nodig is

de criminaliteit bestrijden

vliegtuigen onderhouden en repareren

beurzen en andere evenementen organiseren

gasten bedienen in een restaurant

patiŽnten thuis medisch verzorgen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

maaltijden bereiden

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

timmeren en metselen

scheikundige proeven doen

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

lesgeven

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

planten en bomen kweken

schepen bouwen en onderhouden

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

als kok in een restaurant werken

gymnastieklessen geven

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

een muziekinstrument bespelen

kleding maken

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

motoren en machines ontwerpen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

wiskundige kennis toepassen in de informatica

producten verkopen

littekens onzichtbaar maken

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

films of toneelstukken regisseren

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

dieren verzorgen op een boerderij

als tolk werken

mensen met een handicap verzorgen

klanten helpen bij een bank

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

een dierenarts of veearts assisteren

sporttoernooien organiseren

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

tunnels en bruggen ontwerpen

vrachtvliegtuigen besturen

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

elektriciteit aanleggen

kleding inkopen voor een kledingzaak


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):