Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in een staalfabriek

in de psychologie

bij een tuincentrum

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij een sportclub of -vereniging

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

bij de marine

op een VVV-kantoor

in de binnenhuisarchitectuur

in een kledingwinkel

op kantoor

in een restaurant

bij een bank

in de leerlingbegeleiding

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in het maatschappelijk werk

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een softwarebedrijf

in een garagebedrijf

op een sportschool

bij een historisch museum

bij een elektriciteitsbedrijf

op de administratie van een bedrijf

in een winkel

in een ziekenhuis

in een hotel

bij een school

in de woninginrichting

bij de politie

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een webwinkel

op het kantoor van een transportbedrijf

op een weerstation

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

op een muziekschool

in een bedrijfslaboratorium

bij een architectenbureau

in een dierenasiel of dierenpension

in een teken- of schilderatelier

op zee

in de wiskunde

in de voedselproductie

bij een drukkerij

bij een rechtbank

in de pedagogiek (opvoedkunde)

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een vertaalbureau

in de hulpverlening

in het chemisch onderzoek

bij Staatsbosbeheer

bij een ICT adviesbureau

bij een grafisch ontwerpbureau

in een schoonheidssalon

bij een modeontwerpbureau

bij een krant

bij de landmacht

in een museum

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

op een luchthaven

in de kraamverzorging

in de natuurkunde

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een band of orkest

in een huisartsenpraktijk

op een accountantskantoor

in een fotozaak

in een kapsalon

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in de literatuur

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een toneelgezelschap

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

op een advocatenkantoor

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in de elektronica

in een dierentuin

bij een bouwbedrijf

in de fotografie

bij een reisbureau

op een agrarisch bedrijf

bij de luchtmacht


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

als tolk werken

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

centrale verwarming installeren

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

de criminaliteit bestrijden

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

meubels ontwerpen en maken

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

beurzen en andere evenementen organiseren

mensen interviewen

zingen

onderzoek doen naar klimaatverandering

een dierenarts of veearts assisteren

andere talen spreken en schrijven

boeken, tijdschriften en kranten maken

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

met een filmcamera werken

de orde handhaven waar dat nodig is

schepen bouwen en onderhouden

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

dieren verzorgen op een boerderij

kleding maken

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

gymnastieklessen geven

tentoonstellingen in een museum organiseren

computergames ontwikkelen

scheikundige proeven doen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

timmeren en metselen

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

patiŽnten thuis medisch verzorgen

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

lesgeven

als vlieginstructeur werken

vliegtuigen onderhouden en repareren

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

websites maken voor bedrijven

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

verhalen schrijven

groenten en fruit verbouwen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

een muziekinstrument bespelen

films of toneelstukken regisseren

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

een eigen bedrijf of winkel hebben

maaltijden bereiden

vee houden

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

als kok in een restaurant werken

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

motoren en machines ontwerpen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

tunnels en bruggen ontwerpen

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

tournees en optredens van artiesten organiseren

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

geluidsapparatuur en tv's repareren

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

mensen of landschappen tekenen of schilderen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

bedrijven financiŽle adviezen geven

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

groepen toeristen rondleiden

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

gasten bedienen in een restaurant

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

klanten helpen bij een bank

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

ringen, armbanden en kettingen maken

het gedrag van dieren in de natuur observeren

sporttoernooien organiseren

mensen met een handicap verzorgen

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

wiskundige kennis toepassen in de informatica

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

patiŽnten onderzoeken en behandelen

kleding verkopen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

de inhoud van een tijdschrift bepalen

littekens onzichtbaar maken

producten verkopen

psychologische tests afnemen en bespreken

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

etalages inrichten

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

kleding inkopen voor een kledingzaak

vrachten over zee vervoeren

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

kansberekeningen maken

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

planten en bomen kweken

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

beoefenaars van verschillende sporten trainen

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

tekeningen maken voor posters en flyers

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

vrachtvliegtuigen besturen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

elektriciteit aanleggen

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

acteren in films

autoís repareren


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):