Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in een bedrijfslaboratorium

in de kraamverzorging

op een advocatenkantoor

in een museum

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

op zee

in de binnenhuisarchitectuur

in de psychologie

in een dierenasiel of dierenpension

op een muziekschool

in een hotel

op een luchthaven

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in een dierentuin

bij een historisch museum

in een staalfabriek

bij een bank

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij de luchtmacht

bij een toneelgezelschap

op een accountantskantoor

in de wiskunde

bij een school

in een kapsalon

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in de elektronica

op de administratie van een bedrijf

in een fotozaak

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een ziekenhuis

bij een architectenbureau

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

op een VVV-kantoor

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in de natuurkunde

in een winkel

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

bij een ICT adviesbureau

bij de landmacht

in de fotografie

in de voedselproductie

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij de politie

bij een bouwbedrijf

bij een elektriciteitsbedrijf

in het chemisch onderzoek

bij een modeontwerpbureau

bij een vertaalbureau

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in een restaurant

bij een drukkerij

op een agrarisch bedrijf

in de leerlingbegeleiding

bij een reisbureau

in de hulpverlening

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een grafisch ontwerpbureau

bij een krant

bij een webwinkel

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in een band of orkest

bij Staatsbosbeheer

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij een tuincentrum

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

bij de marine

in een huisartsenpraktijk

in de woninginrichting

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij een rechtbank

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

op een sportschool

op kantoor

in een schoonheidssalon

in een kledingwinkel

in de pedagogiek (opvoedkunde)

op een weerstation

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een teken- of schilderatelier

in het maatschappelijk werk

bij een softwarebedrijf

in de literatuur

bij een sportclub of -vereniging

in een garagebedrijf


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

gasten bedienen in een restaurant

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

wiskundige kennis toepassen in de informatica

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

producten verkopen

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

schepen bouwen en onderhouden

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

gymnastieklessen geven

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

motoren en machines ontwerpen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

ringen, armbanden en kettingen maken

kleding verkopen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

patiŽnten thuis medisch verzorgen

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

vrachten over zee vervoeren

planten en bomen kweken

de orde handhaven waar dat nodig is

sporttoernooien organiseren

elektriciteit aanleggen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

met een filmcamera werken

tournees en optredens van artiesten organiseren

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

bedrijven financiŽle adviezen geven

beoefenaars van verschillende sporten trainen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

groenten en fruit verbouwen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

de boekhouding van bedrijven verzorgen

verhalen schrijven

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

een muziekinstrument bespelen

patiŽnten onderzoeken en behandelen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

een eigen bedrijf of winkel hebben

films of toneelstukken regisseren

kansberekeningen maken

klanten helpen bij een bank

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

vliegtuigen onderhouden en repareren

de inhoud van een tijdschrift bepalen

groepen toeristen rondleiden

autoís repareren

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

mensen met een handicap verzorgen

het gedrag van dieren in de natuur observeren

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

zingen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

tekeningen maken voor posters en flyers

scheikundige proeven doen

littekens onzichtbaar maken

psychologische tests afnemen en bespreken

centrale verwarming installeren

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

etalages inrichten

dieren verzorgen op een boerderij

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

onderzoek doen naar klimaatverandering

vee houden

de criminaliteit bestrijden

geluidsapparatuur en tv's repareren

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

beurzen en andere evenementen organiseren

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

als kok in een restaurant werken

meubels ontwerpen en maken

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

acteren in films

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

websites maken voor bedrijven

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

tunnels en bruggen ontwerpen

maaltijden bereiden

als tolk werken

andere talen spreken en schrijven

computergames ontwikkelen

timmeren en metselen

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

kleding maken

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

vrachtvliegtuigen besturen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

tentoonstellingen in een museum organiseren

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

als vlieginstructeur werken

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

mensen interviewen

kleding inkopen voor een kledingzaak

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

lesgeven

een dierenarts of veearts assisteren

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

boeken, tijdschriften en kranten maken


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):