Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in de woninginrichting

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

op een agrarisch bedrijf

op een VVV-kantoor

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een webwinkel

bij de landmacht

bij de marine

in een restaurant

op een muziekschool

bij een ICT adviesbureau

bij een toneelgezelschap

in een huisartsenpraktijk

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in een kledingwinkel

bij een historisch museum

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

op het kantoor van een transportbedrijf

op een luchthaven

bij een bank

bij Staatsbosbeheer

in een teken- of schilderatelier

in de pedagogiek (opvoedkunde)

in een band of orkest

in een ziekenhuis

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in de literatuur

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een hotel

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

in de leerlingbegeleiding

in de binnenhuisarchitectuur

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een architectenbureau

in de kraamverzorging

op een advocatenkantoor

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in de fotografie

in een schoonheidssalon

bij een reisbureau

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij een softwarebedrijf

op zee

op een accountantskantoor

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in een kapsalon

in een dierentuin

in de psychologie

op een sportschool

in de hulpverlening

bij een bouwbedrijf

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in de elektronica

bij de luchtmacht

bij een tuincentrum

in een garagebedrijf

bij een modeontwerpbureau

in het maatschappelijk werk

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

op een weerstation

op kantoor

in de voedselproductie

bij een vertaalbureau

bij een elektriciteitsbedrijf

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in de natuurkunde

bij een sportclub of -vereniging

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij de politie

bij een grafisch ontwerpbureau

bij een krant

bij een drukkerij

in een staalfabriek

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in een winkel

in de wiskunde

in een fotozaak

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een school

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in het chemisch onderzoek

bij een rechtbank

op de administratie van een bedrijf

in een dierenasiel of dierenpension

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in een bedrijfslaboratorium

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een museum

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

sporttoernooien organiseren

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

elektriciteit aanleggen

beoefenaars van verschillende sporten trainen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

centrale verwarming installeren

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

zingen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

als kok in een restaurant werken

een eigen bedrijf of winkel hebben

computergames ontwikkelen

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

timmeren en metselen

patiŽnten onderzoeken en behandelen

tentoonstellingen in een museum organiseren

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

kleding maken

etalages inrichten

tournees en optredens van artiesten organiseren

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

gymnastieklessen geven

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

tunnels en bruggen ontwerpen

kleding inkopen voor een kledingzaak

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

vliegtuigen onderhouden en repareren

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

vrachtvliegtuigen besturen

acteren in films

de orde handhaven waar dat nodig is

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

mensen met een handicap verzorgen

vee houden

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

als tolk werken

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

groenten en fruit verbouwen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

onderzoek doen naar klimaatverandering

verhalen schrijven

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

psychologische tests afnemen en bespreken

films of toneelstukken regisseren

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

ringen, armbanden en kettingen maken

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

beurzen en andere evenementen organiseren

kleding verkopen

met een filmcamera werken

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

gasten bedienen in een restaurant

motoren en machines ontwerpen

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

lesgeven

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

bedrijven financiŽle adviezen geven

mensen interviewen

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

planten en bomen kweken

patiŽnten thuis medisch verzorgen

klanten helpen bij een bank

websites maken voor bedrijven

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

het gedrag van dieren in de natuur observeren

andere talen spreken en schrijven

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

boeken, tijdschriften en kranten maken

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

de inhoud van een tijdschrift bepalen

tekeningen maken voor posters en flyers

de criminaliteit bestrijden

maaltijden bereiden

scheikundige proeven doen

producten verkopen

als vlieginstructeur werken

een dierenarts of veearts assisteren

autoís repareren

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

de boekhouding van bedrijven verzorgen

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

een muziekinstrument bespelen

littekens onzichtbaar maken

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

wiskundige kennis toepassen in de informatica

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

vrachten over zee vervoeren

schepen bouwen en onderhouden

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

kansberekeningen maken

groepen toeristen rondleiden

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

meubels ontwerpen en maken

dieren verzorgen op een boerderij

geluidsapparatuur en tv's repareren

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):