Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

op een luchthaven

in de leerlingbegeleiding

op een weerstation

bij een architectenbureau

in een dierenasiel of dierenpension

bij een rechtbank

in een dierentuin

in de pedagogiek (opvoedkunde)

in een bedrijfslaboratorium

in een garagebedrijf

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in een restaurant

bij een drukkerij

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in een band of orkest

in de natuurkunde

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in het chemisch onderzoek

bij de luchtmacht

bij een grafisch ontwerpbureau

in een ziekenhuis

bij een reisbureau

in de hulpverlening

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in de binnenhuisarchitectuur

in een kapsalon

bij de politie

op een VVV-kantoor

bij een tuincentrum

in een museum

bij een bank

bij een school

bij een historisch museum

op kantoor

in een teken- of schilderatelier

op het kantoor van een transportbedrijf

in de voedselproductie

in de kraamverzorging

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

op zee

in een fotozaak

in een hotel

op een muziekschool

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een elektriciteitsbedrijf

op een sportschool

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een softwarebedrijf

bij Staatsbosbeheer

in de wiskunde

in de woninginrichting

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een krant

in een kledingwinkel

bij een vertaalbureau

in de elektronica

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een ICT adviesbureau

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in het maatschappelijk werk

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

bij de marine

in de literatuur

op de administratie van een bedrijf

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

bij een sportclub of -vereniging

in de fotografie

in een schoonheidssalon

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in een staalfabriek

bij een reclamebureau (als tekenaar)

op een advocatenkantoor

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in de psychologie

bij een bouwbedrijf

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

op een accountantskantoor

bij een toneelgezelschap

op een agrarisch bedrijf

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een huisartsenpraktijk

bij een modeontwerpbureau

in een winkel

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij de landmacht

bij een webwinkel

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

zingen

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

de inhoud van een tijdschrift bepalen

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

psychologische tests afnemen en bespreken

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

als kok in een restaurant werken

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

een eigen bedrijf of winkel hebben

tekeningen maken voor posters en flyers

centrale verwarming installeren

computergames ontwikkelen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

motoren en machines ontwerpen

maaltijden bereiden

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

scheikundige proeven doen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

een dierenarts of veearts assisteren

ringen, armbanden en kettingen maken

lesgeven

met een filmcamera werken

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

andere talen spreken en schrijven

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

een muziekinstrument bespelen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

vrachtvliegtuigen besturen

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

als tolk werken

timmeren en metselen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

tentoonstellingen in een museum organiseren

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

boeken, tijdschriften en kranten maken

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

onderzoek doen naar klimaatverandering

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

gasten bedienen in een restaurant

vliegtuigen onderhouden en repareren

mensen met een handicap verzorgen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

gymnastieklessen geven

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

vrachten over zee vervoeren

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

kansberekeningen maken

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

etalages inrichten

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

patiŽnten thuis medisch verzorgen

kleding verkopen

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

bedrijven financiŽle adviezen geven

als vlieginstructeur werken

verhalen schrijven

mensen of landschappen tekenen of schilderen

geluidsapparatuur en tv's repareren

de boekhouding van bedrijven verzorgen

meubels ontwerpen en maken

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

mensen interviewen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

beoefenaars van verschillende sporten trainen

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

dieren verzorgen op een boerderij

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

de orde handhaven waar dat nodig is

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

tournees en optredens van artiesten organiseren

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

tunnels en bruggen ontwerpen

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

de criminaliteit bestrijden

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

kleding maken

planten en bomen kweken

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

kleding inkopen voor een kledingzaak

schepen bouwen en onderhouden

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

autoís repareren

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

sporttoernooien organiseren

vee houden

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

beurzen en andere evenementen organiseren

films of toneelstukken regisseren

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

patiŽnten onderzoeken en behandelen

elektriciteit aanleggen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

acteren in films

producten verkopen

groepen toeristen rondleiden

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

groenten en fruit verbouwen

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

klanten helpen bij een bank

littekens onzichtbaar maken

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

wiskundige kennis toepassen in de informatica

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

websites maken voor bedrijven

het gedrag van dieren in de natuur observeren


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):