Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

op een advocatenkantoor

op een VVV-kantoor

op een luchthaven

bij een bouwbedrijf

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in een winkel

bij de luchtmacht

bij een tuincentrum

bij een reclamebureau (als tekenaar)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een toneelgezelschap

bij een historisch museum

op een sportschool

in een hotel

in een restaurant

bij een grafisch ontwerpbureau

in een dierentuin

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een huisartsenpraktijk

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij een rechtbank

bij Staatsbosbeheer

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in een kapsalon

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een sportclub of -vereniging

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in een museum

bij de landmacht

in een dierenasiel of dierenpension

in de hulpverlening

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

in het chemisch onderzoek

in de fotografie

bij een webwinkel

op kantoor

in een schoonheidssalon

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in de woninginrichting

bij een drukkerij

in een fotozaak

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

op een agrarisch bedrijf

bij een krant

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij de politie

op zee

in de kraamverzorging

in de elektronica

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in het maatschappelijk werk

in de binnenhuisarchitectuur

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een modeontwerpbureau

bij een softwarebedrijf

bij een vertaalbureau

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in een ziekenhuis

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een reisbureau

in een bedrijfslaboratorium

bij een elektriciteitsbedrijf

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

op een muziekschool

in de psychologie

in een garagebedrijf

bij een ICT adviesbureau

in de pedagogiek (opvoedkunde)

in een staalfabriek

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een bank

in een teken- of schilderatelier

in de literatuur

bij een architectenbureau

op de administratie van een bedrijf

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij een school

bij de marine

in de natuurkunde

in een kledingwinkel

op een accountantskantoor

in een band of orkest

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in de wiskunde

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in de voedselproductie

in de leerlingbegeleiding

op een weerstation


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

maaltijden bereiden

tunnels en bruggen ontwerpen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

tekeningen maken voor posters en flyers

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

de criminaliteit bestrijden

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

kleding verkopen

tournees en optredens van artiesten organiseren

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

films of toneelstukken regisseren

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

beurzen en andere evenementen organiseren

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

acteren in films

de inhoud van een tijdschrift bepalen

een dierenarts of veearts assisteren

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

elektriciteit aanleggen

groenten en fruit verbouwen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

vee houden

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

motoren en machines ontwerpen

als kok in een restaurant werken

gasten bedienen in een restaurant

patiŽnten onderzoeken en behandelen

beoefenaars van verschillende sporten trainen

onderzoek doen naar klimaatverandering

lesgeven

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

zingen

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

als tolk werken

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

computergames ontwikkelen

gymnastieklessen geven

etalages inrichten

producten verkopen

meubels ontwerpen en maken

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

planten en bomen kweken

klanten helpen bij een bank

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

mensen met een handicap verzorgen

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

sporttoernooien organiseren

wiskundige kennis toepassen in de informatica

een eigen bedrijf of winkel hebben

als vlieginstructeur werken

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

een muziekinstrument bespelen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

mensen interviewen

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

schepen bouwen en onderhouden

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

het gedrag van dieren in de natuur observeren

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

psychologische tests afnemen en bespreken

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

centrale verwarming installeren

vliegtuigen onderhouden en repareren

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

verhalen schrijven

dieren verzorgen op een boerderij

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

timmeren en metselen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

geluidsapparatuur en tv's repareren

littekens onzichtbaar maken

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

vrachten over zee vervoeren

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

boeken, tijdschriften en kranten maken

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

scheikundige proeven doen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

tentoonstellingen in een museum organiseren

de orde handhaven waar dat nodig is

met een filmcamera werken

groepen toeristen rondleiden

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

bedrijven financiŽle adviezen geven

autoís repareren

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

kleding inkopen voor een kledingzaak

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

patiŽnten thuis medisch verzorgen

kansberekeningen maken

websites maken voor bedrijven

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

ringen, armbanden en kettingen maken

andere talen spreken en schrijven

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

vrachtvliegtuigen besturen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

kleding maken


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: