Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

in het chemisch onderzoek

in een hotel

bij een school

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

in de elektronica

bij een elektriciteitsbedrijf

op een accountantskantoor

in een dierentuin

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

op een luchthaven

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in de pedagogiek (opvoedkunde)

op een muziekschool

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in de voedselproductie

in een teken- of schilderatelier

in een bedrijfslaboratorium

in de binnenhuisarchitectuur

bij een softwarebedrijf

op kantoor

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een historisch museum

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

op een advocatenkantoor

bij een modeontwerpbureau

bij een bouwbedrijf

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

op een weerstation

in de literatuur

in het maatschappelijk werk

bij een krant

in een museum

in een huisartsenpraktijk

bij een vertaalbureau

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

bij de marine

bij Staatsbosbeheer

bij een grafisch ontwerpbureau

op een VVV-kantoor

bij een bank

op de administratie van een bedrijf

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in een band of orkest

in een kapsalon

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

op een agrarisch bedrijf

in de leerlingbegeleiding

in een schoonheidssalon

bij een architectenbureau

bij een ICT adviesbureau

bij een webwinkel

in een restaurant

bij een toneelgezelschap

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

op een sportschool

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in de woninginrichting

in een garagebedrijf

in de kraamverzorging

bij een rechtbank

in de fotografie

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in een kledingwinkel

in een ziekenhuis

bij een tuincentrum

in de wiskunde

op het kantoor van een transportbedrijf

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een drukkerij

bij een sportclub of -vereniging

bij een reisbureau

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

op zee

in een winkel

in de natuurkunde

in de hulpverlening

in een dierenasiel of dierenpension

bij de luchtmacht

bij de politie

in de psychologie

in een fotozaak

bij de landmacht

in een staalfabriek


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

mensen met een handicap verzorgen

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

psychologische tests afnemen en bespreken

vee houden

bedrijven financiŽle adviezen geven

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

tunnels en bruggen ontwerpen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

vrachtvliegtuigen besturen

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

geluidsapparatuur en tv's repareren

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

het gedrag van dieren in de natuur observeren

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

computergames ontwikkelen

dieren verzorgen op een boerderij

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

acteren in films

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

producten verkopen

planten en bomen kweken

lesgeven

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

ringen, armbanden en kettingen maken

met een filmcamera werken

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

kleding verkopen

timmeren en metselen

motoren en machines ontwerpen

scheikundige proeven doen

boeken, tijdschriften en kranten maken

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

groepen toeristen rondleiden

wiskundige kennis toepassen in de informatica

schepen bouwen en onderhouden

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

meubels ontwerpen en maken

groenten en fruit verbouwen

onderzoek doen naar klimaatverandering

centrale verwarming installeren

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

zingen

als tolk werken

films of toneelstukken regisseren

patiŽnten thuis medisch verzorgen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

klanten helpen bij een bank

vliegtuigen onderhouden en repareren

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

een muziekinstrument bespelen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

andere talen spreken en schrijven

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

autoís repareren

gasten bedienen in een restaurant

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

een dierenarts of veearts assisteren

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

beoefenaars van verschillende sporten trainen

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

als kok in een restaurant werken

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

tentoonstellingen in een museum organiseren

als vlieginstructeur werken

de orde handhaven waar dat nodig is

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

kleding maken

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

verhalen schrijven

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

de inhoud van een tijdschrift bepalen

sporttoernooien organiseren

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

patiŽnten onderzoeken en behandelen

de criminaliteit bestrijden

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

elektriciteit aanleggen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

vrachten over zee vervoeren

maaltijden bereiden

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

kleding inkopen voor een kledingzaak

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

beurzen en andere evenementen organiseren

etalages inrichten

een eigen bedrijf of winkel hebben

littekens onzichtbaar maken

kansberekeningen maken

mensen of landschappen tekenen of schilderen

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

tekeningen maken voor posters en flyers

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

websites maken voor bedrijven

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

mensen interviewen

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

gymnastieklessen geven

tournees en optredens van artiesten organiseren


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: