Testlicentie

Links naar professionele Testheaventests waarvoor een licentie gekocht kan worden.

Identitest licentie

 • Aanschaf licentie IdentiTest
 • IdentiTest licentie afname module
 • Kijk hier voor een voorbeeld Identitest rapport (PDF).
 • Lees hier meer achtergrond informatie over de Identitest.

  Profilab licentie

 • Aanschaf licentie Profilab
 • Profilab licentie afname module
 • Andere betaalde professionele tests


 • IdentiTest en ProfiLab


  IdentiTest:

   IdentiTest biedt een combinatie van twee tests die leerlingen het verband laten zien tussen hun interesses voor werkterreinen (sectoren) en hun scores voor de verschillende menstypen (praktisch, onderzoekend, artistiek, sociaal, ondernemend, ordenend).
   IdentiTest is de meest gedetailleerde beroepskeuzetest in Nederland (47 sectoren!).
   Bij de top 5 van werkterreinen wordt een overzicht geboden van bijpassende beroepen en opleidingen in WO, HBO en MBO (niveau 3 en 4).
   IdentiTest is bedoeld voor iedereen van 16 jaar of ouder die een opleiding zoekt in WO, HBO of MBO niveau 3 of 4.
   IdentiTest wordt zeer positief gewaardeerd door geteste personen: 96,5% van degenen die via internet gereageerd hebben op hun testuitslag beoordeelt de testuitkomsten als ?precies kloppend?, ?kloppend? of ?redelijk kloppend?.
   IdentiTest helpt leerling ?n decaan: decanen zijn vrijwel zonder uitzondering zeer positief over doelmatigheid en gebruik van IdentiTest en over de lijsten met bijbehorende opleidingen en beroepen in elk testrapport.
   IdentiTest kent geen gedwongen keuzes.
   IdentiTest wordt regelmatig aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn er bijvoorbeeld sectoren (werkterreinen) als ?ICT? en ?media en communicatie? in de test opgenomen.
   IdentiTest heeft een hoge voorspellende waarde: 75 ? 80% van de leerlingen die de test gemaakt hebben, kiest een opleiding uit hun top 5 van werkterreinen.


  Een gratis IdentiTest proeflicentie voor 10 tests kunt u aanvragen via info@testheaven.nl .

  Een artikel over het werken met IdentiTest kunt u aanvragen bij testontwerper en decaan Wim Meyles, via meylesfam@hetnet.nl .  ProfiLab:

   ProfiLab is een profielkeuzetest voor leerlingen van HAVO/VWO-3.
   ProfiLab biedt scores voor zes interessegebieden: Cultuur, Maatschappij, Economie, Gezondheidszorg, Natuur, Techniek.
   Aan de hand van hun scores kunnen leerlingen bekijken bij welk(e) profiel(en) hun favoriete interessegebieden past/passen.
   In de testrapportage wordt uitleg geboden over de profielen en aansluitende mogelijkheden in HBO en WO.

  Een gratis Profilab proeflicentie voor 5 tests kunt u aanvragen via info@testheaven.nl .