Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, post bezorgen)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

bij een webwinkel

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

op een accountantskantoor

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij de politie

op zee

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een huisartsenpraktijk

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een reisbureau

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in de natuurkunde

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een vertaalbureau

op een agrarisch bedrijf

in een dierentuin

in een garagebedrijf

in de woninginrichting

bij een bouwbedrijf

op een advocatenkantoor

in een filmstudio

op een weerstation

bij een school

bij een architectenbureau

op een sportschool

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een sportclub of -vereniging

in de binnenhuisarchitectuur

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in een schoonheidssalon

in een winkel

op een kantoor

in een band of orkest

in de leerlingbegeleiding

in de voedselproductie

in een kapsalon

in de wiskunde

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

bij Staatsbosbeheer

bij de luchtmacht

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

in de archeologie

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

bij de marine

bij een modeontwerpbureau

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

op de administratie van een bedrijf

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een krant

in de elektronica

bij de landmacht

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

op een luchthaven

in een kledingwinkel

in de psychologie

in je eigen teken- of schilderatelier

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in een hotel

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

in een dierenasiel of dierenpension

bij een drukkerij

in het maatschappelijk werk

in een ziekenhuis

op een muziekschool

bij een tuincentrum

in de staalindustrie

bij een ICT helpdesk

in een verpleeghuis

in de kraamverzorging

in een restaurant

bij een elektriciteitsbedrijf

bij een softwarebedrijf

bij een rechtbank

in het chemisch onderzoek

in de hulpverlening

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

bij een historisch museum

bij een toneelgezelschap

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

in een museum

bij een bank

in een laboratorium

in een fotostudio


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

tekeningen maken voor posters en flyers

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

planten en bomen kweken

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

acteren in films

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

motoren en machines ontwerpen

dieren verzorgen op een boerderij

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

een dierenarts of veearts assisteren

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

kleding verkopen

auto’s repareren

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

tentoonstellingen in een museum organiseren

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

computers en tv’s repareren

videofilmpjes maken

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

meubels ontwerpen en maken

gymnastieklessen geven

bedrijven financiële adviezen geven

beoefenaars van verschillende sporten trainen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

hypotheekadviezen geven

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

patiënten thuis medisch verzorgen

als kok in een restaurant werken

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

programmeren (computerprogramma’s maken)

kansberekeningen maken

woningen (ver)bouwen

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

de criminaliteit bestrijden

vee houden

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

boeken, tijdschriften en kranten drukken

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

groepen toeristen rondleiden als gids

ringen, armbanden en kettingen maken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

op een containerschip werken

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

werken in de wegenbouw

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

sporttoernooien organiseren

mensen interviewen

patiënten onderzoeken en behandelen

lesgeven

kleding inkopen voor een kledingzaak

onderzoek doen naar klimaatverandering

werken voor een telecombedrijf (KPN, Ziggo, enz.)

een eigen bedrijf of winkel hebben

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

wiskundige kennis toepassen in de informatica

brochures en reclamefolders vorm geven

vliegtuigen onderhouden en repareren

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

elektriciteit aanleggen

de orde handhaven waar dat nodig is

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

maaltijden bereiden

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

dames, heren en kinderen knippen

psychologische tests afnemen en bespreken

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

zingen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

een natuurgebied beheren en onderhouden

groenten en fruit verbouwen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

gasten bedienen in een restaurant

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

vrachtvliegtuigen besturen

verhalen schrijven

centrale verwarming installeren

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

apps en games ontwerpen

films of toneelstukken regisseren

als tolk werken

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

de boekhouding van bedrijven verzorgen

schepen bouwen en onderhouden

kleding maken

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

etalages inrichten

als vlieginstructeur werken

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

festivals en andere evenementen organiseren

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

klanten helpen bij een bank

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

scheikundige proeven doen

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

mensen of landschappen tekenen of schilderen

mensen met een handicap verzorgen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

werken in je eigen eetcafé

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

producten verkopen

een muziekinstrument bespelen

andere talen spreken en schrijven


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):