Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in een huisartsenpraktijk

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

in een dierentuin

op een muziekschool

bij een drukkerij

in de binnenhuisarchitectuur

in een band of orkest

bij een ICT adviesbureau

bij een reclamebureau (als tekenaar)

op een sportschool

bij een vertaalbureau

in de fotografie

op een VVV-kantoor

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een softwarebedrijf

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in de elektronica

in de pedagogiek (opvoedkunde)

bij een historisch museum

in een kapsalon

bij een reisbureau

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een sportclub of -vereniging

in het maatschappelijk werk

in de psychologie

in de leerlingbegeleiding

op een agrarisch bedrijf

bij een architectenbureau

in een bedrijfslaboratorium

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een toneelgezelschap

in een staalfabriek

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een modeontwerpbureau

bij de luchtmacht

bij een bouwbedrijf

in een hotel

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

bij een krant

bij de politie

bij de marine

in een winkel

op het kantoor van een transportbedrijf

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij Staatsbosbeheer

op een accountantskantoor

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

op de administratie van een bedrijf

in een kledingwinkel

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

in een restaurant

in het chemisch onderzoek

in een fotozaak

in de voedselproductie

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een dierenasiel of dierenpension

bij een grafisch ontwerpbureau

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in de natuurkunde

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in een garagebedrijf

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in een schoonheidssalon

bij een bank

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

op zee

in een teken- of schilderatelier

bij een tuincentrum

bij een elektriciteitsbedrijf

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in de woninginrichting

bij de landmacht

bij een school

in een museum

bij een rechtbank

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in de hulpverlening

op een advocatenkantoor

bij een webwinkel

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

op kantoor

in de kraamverzorging

in de wiskunde

in de literatuur

in een ziekenhuis

op een weerstation

op een luchthaven

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

groenten en fruit verbouwen

met een filmcamera werken

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

lesgeven

onderzoek doen naar klimaatverandering

maaltijden bereiden

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

geluidsapparatuur en tv's repareren

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

vliegtuigen onderhouden en repareren

de inhoud van een tijdschrift bepalen

planten en bomen kweken

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

websites maken voor bedrijven

de orde handhaven waar dat nodig is

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

mensen interviewen

de criminaliteit bestrijden

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

klanten helpen bij een bank

meubels ontwerpen en maken

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

als tolk werken

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

de boekhouding van bedrijven verzorgen

autoís repareren

een muziekinstrument bespelen

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

dieren verzorgen op een boerderij

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

centrale verwarming installeren

acteren in films

beurzen en andere evenementen organiseren

tekeningen maken voor posters en flyers

het gedrag van dieren in de natuur observeren

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

beoefenaars van verschillende sporten trainen

patiŽnten thuis medisch verzorgen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

producten verkopen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

etalages inrichten

een dierenarts of veearts assisteren

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

zingen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

kleding verkopen

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

kleding maken

kleding inkopen voor een kledingzaak

vrachtvliegtuigen besturen

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

verhalen schrijven

boeken, tijdschriften en kranten maken

computergames ontwikkelen

bedrijven financiŽle adviezen geven

tournees en optredens van artiesten organiseren

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

groepen toeristen rondleiden

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

schepen bouwen en onderhouden

timmeren en metselen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

tunnels en bruggen ontwerpen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

littekens onzichtbaar maken

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

motoren en machines ontwerpen

gasten bedienen in een restaurant

mensen of landschappen tekenen of schilderen

een eigen bedrijf of winkel hebben

vee houden

mensen met een handicap verzorgen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

kansberekeningen maken

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

patiŽnten onderzoeken en behandelen

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

psychologische tests afnemen en bespreken

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

wiskundige kennis toepassen in de informatica

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

gymnastieklessen geven

scheikundige proeven doen

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

films of toneelstukken regisseren

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

als vlieginstructeur werken

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

elektriciteit aanleggen

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

ringen, armbanden en kettingen maken

sporttoernooien organiseren

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

tentoonstellingen in een museum organiseren

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

vrachten over zee vervoeren

andere talen spreken en schrijven

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

als kok in een restaurant werken

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):