Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

bij een modeontwerpbureau

in de voedselproductie

in de leerlingbegeleiding

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

op een sportschool

bij de marine

bij een bouwbedrijf

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een webwinkel

op een luchthaven

in de woninginrichting

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een kledingwinkel

in een restaurant

in de hulpverlening

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

bij een drukkerij

bij de landmacht

op een agrarisch bedrijf

bij de politie

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in een kapsalon

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in de archeologie

in de elektronica

in een schoonheidssalon

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in de natuurkunde

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in een ziekenhuis

op zee

in je eigen teken- of schilderatelier

in de wiskunde

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

in een garagebedrijf

in een dierentuin

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij een tuincentrum

bij een ICT helpdesk

bij een elektriciteitsbedrijf

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

op een kantoor

in een verpleeghuis

bij een school

in een band of orkest

bij een krant

in het chemisch onderzoek

bij de luchtmacht

bij een architectenbureau

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

in een dierenasiel of dierenpension

op een weerstation

op een muziekschool

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een toneelgezelschap

op een accountantskantoor

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in de kraamverzorging

in een museum

in een fotostudio

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij een vertaalbureau

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een huisartsenpraktijk

in de binnenhuisarchitectuur

bij een rechtbank

op het kantoor van een transportbedrijf

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

in het maatschappelijk werk

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in een laboratorium

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

bij een bank

op een advocatenkantoor

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in de staalindustrie

bij Staatsbosbeheer

in een winkel

in de psychologie

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

op de administratie van een bedrijf

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een reisbureau

in een hotel

in een filmstudio

bij een softwarebedrijf

bij een historisch museum

bij een sportclub of -vereniging

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

tentoonstellingen in een museum organiseren

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

onderzoek doen naar klimaatverandering

als tolk werken

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

brochures en reclamefolders vorm geven

verhalen schrijven

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

auto’s repareren

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

ringen, armbanden en kettingen maken

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

dieren verzorgen op een boerderij

etalages inrichten

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

boeken, tijdschriften en kranten drukken

tekeningen maken voor posters en flyers

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

kleding maken

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

kleding inkopen voor een kledingzaak

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

patiënten thuis medisch verzorgen

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

lesgeven

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

centrale verwarming installeren

vee houden

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

programmeren (computerprogramma’s maken)

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

een natuurgebied beheren en onderhouden

dames, heren en kinderen knippen

op een containerschip werken

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

psychologische tests afnemen en bespreken

patiënten onderzoeken en behandelen

vliegtuigen onderhouden en repareren

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

schepen bouwen en onderhouden

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

woningen (ver)bouwen

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

zingen

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

maaltijden bereiden

films of toneelstukken regisseren

de criminaliteit bestrijden

gymnastieklessen geven

als kok in een restaurant werken

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

werken in je eigen eetcafé

mensen interviewen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

een eigen bedrijf of winkel hebben

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

videofilmpjes maken

bedrijven financiële adviezen geven

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

mensen met een handicap verzorgen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

planten en bomen kweken

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

hypotheekadviezen geven

elektriciteit aanleggen

sporttoernooien organiseren

scheikundige proeven doen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

als vlieginstructeur werken

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

groenten en fruit verbouwen

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

andere talen spreken en schrijven

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

de orde handhaven waar dat nodig is

apps en games ontwerpen

werken in de wegenbouw

klanten helpen bij een bank

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

beoefenaars van verschillende sporten trainen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

kleding verkopen

producten verkopen

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

acteren in films

een dierenarts of veearts assisteren

een muziekinstrument bespelen

motoren en machines ontwerpen

kansberekeningen maken

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

gasten bedienen in een restaurant

festivals en andere evenementen organiseren

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

vrachtvliegtuigen besturen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

meubels ontwerpen en maken

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

computers en tv’s repareren

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

groepen toeristen rondleiden als gids

wiskundige kennis toepassen in de informatica

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):