Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in de hulpverlening

bij een school

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

op de administratie van een bedrijf

op een agrarisch bedrijf

in een band of orkest

op een accountantskantoor

bij een softwarebedrijf

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij de politie

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een ziekenhuis

in een dierentuin

bij een modeontwerpbureau

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een dierenasiel of dierenpension

in de voedselproductie

in de psychologie

in de woninginrichting

bij Staatsbosbeheer

in je eigen teken- of schilderatelier

op een luchthaven

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

bij een bouwbedrijf

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in de leerlingbegeleiding

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in de kraamverzorging

in een winkel

in een laboratorium

in een fotostudio

bij een vertaalbureau

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een historisch museum

bij een architectenbureau

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een rechtbank

in de natuurkunde

bij de landmacht

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij de marine

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

op een kantoor

bij de luchtmacht

in een schoonheidssalon

in een garagebedrijf

in een huisartsenpraktijk

bij een webwinkel

in een restaurant

bij een elektriciteitsbedrijf

in de elektronica

bij een toneelgezelschap

op een sportschool

bij een krant

in een kledingwinkel

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

in een hotel

bij een bank

op zee

in een verpleeghuis

bij een drukkerij

in de binnenhuisarchitectuur

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een reisbureau

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

in een kapsalon

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

op een muziekschool

in de staalindustrie

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in de archeologie

bij een sportclub of -vereniging

in het maatschappelijk werk

in een filmstudio

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

bij een ICT helpdesk

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij een tuincentrum

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

op een weerstation

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in het chemisch onderzoek

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in een museum

op een advocatenkantoor

in de wiskunde


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

patiënten thuis medisch verzorgen

planten en bomen kweken

klanten helpen bij een bank

zingen

computers en tv’s repareren

mensen of landschappen tekenen of schilderen

een natuurgebied beheren en onderhouden

patiënten onderzoeken en behandelen

festivals en andere evenementen organiseren

wiskundige kennis toepassen in de informatica

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

een eigen bedrijf of winkel hebben

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

werken in de wegenbouw

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

etalages inrichten

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

tekeningen maken voor posters en flyers

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

bedrijven financiële adviezen geven

scheikundige proeven doen

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

tentoonstellingen in een museum organiseren

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

op een containerschip werken

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

werken in je eigen eetcafé

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

als vlieginstructeur werken

kleding inkopen voor een kledingzaak

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

hypotheekadviezen geven

lesgeven

centrale verwarming installeren

mensen met een handicap verzorgen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

apps en games ontwerpen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

onderzoek doen naar klimaatverandering

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

de boekhouding van bedrijven verzorgen

films of toneelstukken regisseren

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

motoren en machines ontwerpen

dieren verzorgen op een boerderij

boeken, tijdschriften en kranten drukken

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

andere talen spreken en schrijven

een muziekinstrument bespelen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

een dierenarts of veearts assisteren

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

de criminaliteit bestrijden

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

mensen interviewen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

ringen, armbanden en kettingen maken

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

als kok in een restaurant werken

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

groenten en fruit verbouwen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

groepen toeristen rondleiden als gids

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

kansberekeningen maken

maaltijden bereiden

gymnastieklessen geven

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

brochures en reclamefolders vorm geven

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

sporttoernooien organiseren

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

verhalen schrijven

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

als tolk werken

dames, heren en kinderen knippen

programmeren (computerprogramma’s maken)

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

schepen bouwen en onderhouden

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

elektriciteit aanleggen

beoefenaars van verschillende sporten trainen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

meubels ontwerpen en maken

vrachtvliegtuigen besturen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

kleding maken

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

vee houden

auto’s repareren

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

producten verkopen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

acteren in films

vliegtuigen onderhouden en repareren

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

gasten bedienen in een restaurant

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

videofilmpjes maken

de orde handhaven waar dat nodig is

woningen (ver)bouwen

kleding verkopen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

psychologische tests afnemen en bespreken

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

muziek bedenken bij songteksten of gedichten


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):