Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, post bezorgen)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in de binnenhuisarchitectuur

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

in de archeologie

in het chemisch onderzoek

op een muziekschool

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een architectenbureau

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in een ziekenhuis

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in het maatschappelijk werk

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een bouwbedrijf

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in de staalindustrie

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een school

in je eigen teken- of schilderatelier

op een sportschool

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

op een agrarisch bedrijf

bij een reisbureau

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in een hotel

in een restaurant

in een band of orkest

bij een bank

in de kraamverzorging

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

op een luchthaven

in een verpleeghuis

bij de marine

in een schoonheidssalon

bij een softwarebedrijf

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

bij een sportclub of -vereniging

in een museum

bij een webwinkel

bij een rechtbank

bij een vertaalbureau

in de voedselproductie

bij een elektriciteitsbedrijf

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in de elektronica

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

in de hulpverlening

bij de landmacht

in een garagebedrijf

in de natuurkunde

bij de luchtmacht

op een weerstation

bij een historisch museum

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

in een huisartsenpraktijk

bij een modeontwerpbureau

op het kantoor van een transportbedrijf

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

op zee

op een accountantskantoor

in een kledingwinkel

bij een drukkerij

in de wiskunde

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij een toneelgezelschap

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een fotostudio

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in een dierenasiel of dierenpension

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in de leerlingbegeleiding

in een laboratorium

in een dierentuin

bij een ICT helpdesk

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in een winkel

bij een tuincentrum

in een kapsalon

bij een krant

op de administratie van een bedrijf

bij Staatsbosbeheer

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

op een advocatenkantoor

in de woninginrichting

in een filmstudio

in de psychologie

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

op een kantoor

bij de politie


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

verhalen schrijven

vrachtvliegtuigen besturen

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

maaltijden bereiden

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

videofilmpjes maken

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

psychologische tests afnemen en bespreken

op een containerschip werken

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

de orde handhaven waar dat nodig is

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

sporttoernooien organiseren

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

brochures en reclamefolders vorm geven

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

wiskundige kennis toepassen in de informatica

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

producten verkopen

mensen interviewen

elektriciteit aanleggen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

scheikundige proeven doen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

onderzoek doen naar klimaatverandering

de boekhouding van bedrijven verzorgen

vliegtuigen onderhouden en repareren

apps en games ontwerpen

etalages inrichten

een dierenarts of veearts assisteren

groepen toeristen rondleiden als gids

films of toneelstukken regisseren

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

een muziekinstrument bespelen

werken in de wegenbouw

als vlieginstructeur werken

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

patiënten thuis medisch verzorgen

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

tentoonstellingen in een museum organiseren

schepen bouwen en onderhouden

tekeningen maken voor posters en flyers

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

auto’s repareren

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

dieren verzorgen op een boerderij

andere talen spreken en schrijven

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

werken in je eigen eetcafé

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

centrale verwarming installeren

hypotheekadviezen geven

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

een eigen bedrijf of winkel hebben

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

computers en tv’s repareren

mensen met een handicap verzorgen

bedrijven financiële adviezen geven

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

de criminaliteit bestrijden

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

beoefenaars van verschillende sporten trainen

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

mensen of landschappen tekenen of schilderen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

kleding inkopen voor een kledingzaak

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

een natuurgebied beheren en onderhouden

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

programmeren (computerprogramma’s maken)

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

planten en bomen kweken

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

patiënten onderzoeken en behandelen

boeken, tijdschriften en kranten drukken

als tolk werken

festivals en andere evenementen organiseren

acteren in films

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

ringen, armbanden en kettingen maken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

kleding verkopen

kleding maken

gymnastieklessen geven

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

dames, heren en kinderen knippen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

gasten bedienen in een restaurant

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

meubels ontwerpen en maken

motoren en machines ontwerpen

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

vee houden

kansberekeningen maken

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

lesgeven

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

werken voor een telecombedrijf (KPN, Ziggo, enz.)

klanten helpen bij een bank

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

groenten en fruit verbouwen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

zingen

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

woningen (ver)bouwen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

als kok in een restaurant werken


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):