Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cd’s, boeken)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in een kledingwinkel

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij een school

in de natuurkunde

bij de politie

in de leerlingbegeleiding

op de administratie van een bedrijf

op een agrarisch bedrijf

bij een elektriciteitsbedrijf

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in een ziekenhuis

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in de binnenhuisarchitectuur

bij Staatsbosbeheer

op een luchthaven

op een muziekschool

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in een dierentuin

in de voedselproductie

in de psychologie

in het maatschappelijk werk

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in de woninginrichting

in de fotografie

bij een grafisch ontwerpbureau

in een restaurant

in een hotel

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in de kraamverzorging

in een winkel

op een accountantskantoor

bij een ICT adviesbureau

op een advocatenkantoor

bij een sportclub of -vereniging

bij de luchtmacht

in een teken- of schilderatelier

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een toneelgezelschap

bij een modeontwerpbureau

bij de landmacht

bij een vertaalbureau

in de hulpverlening

bij een bank

bij de marine

in een museum

in een schoonheidssalon

in de literatuur

bij een architectenbureau

in de wiskunde

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een huisartsenpraktijk

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

op zee

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij een krant

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een drukkerij

in de pedagogiek (opvoedkunde)

bij een softwarebedrijf

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in de elektronica

bij een reisbureau

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

in een band of orkest

bij een rechtbank

in een fotozaak

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in een dierenasiel of dierenpension

bij een historisch museum

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een bouwbedrijf

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

op een weerstation

in een staalfabriek

op kantoor

op een VVV-kantoor

bij een tuincentrum

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

in een bedrijfslaboratorium

in een kapsalon

in het chemisch onderzoek

in een garagebedrijf

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

op een sportschool

bij een webwinkel

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

vrachtvliegtuigen besturen

planten en bomen kweken

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

onderzoek doen naar klimaatverandering

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

klanten helpen bij een bank

groepen toeristen rondleiden

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

schepen bouwen en onderhouden

de boekhouding van bedrijven verzorgen

timmeren en metselen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

psychologische tests afnemen en bespreken

dieren verzorgen op een boerderij

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

patiënten onderzoeken en behandelen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

acteren in films

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

een eigen bedrijf of winkel hebben

scheikundige proeven doen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

gymnastieklessen geven

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

andere talen spreken en schrijven

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

littekens onzichtbaar maken

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

tentoonstellingen in een museum organiseren

kansberekeningen maken

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

zingen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

sporttoernooien organiseren

bedrijven financiële adviezen geven

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

centrale verwarming installeren

mensen interviewen

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

etalages inrichten

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

gasten bedienen in een restaurant

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

geluidsapparatuur en tv's repareren

auto’s repareren

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

mensen met een handicap verzorgen

de inhoud van een tijdschrift bepalen

meubels ontwerpen en maken

vee houden

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

als tolk werken

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

tekeningen maken voor posters en flyers

lesgeven

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

als kok in een restaurant werken

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

tunnels en bruggen ontwerpen

patiënten thuis medisch verzorgen

maaltijden bereiden

vliegtuigen onderhouden en repareren

elektriciteit aanleggen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

kleding maken

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

tournees en optredens van artiesten organiseren

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

mensen of landschappen tekenen of schilderen

kleding inkopen voor een kledingzaak

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

motoren en machines ontwerpen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

de criminaliteit bestrijden

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

wiskundige kennis toepassen in de informatica

vrachten over zee vervoeren

een muziekinstrument bespelen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

beurzen en andere evenementen organiseren

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

het gedrag van dieren in de natuur observeren

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

als vlieginstructeur werken

met een filmcamera werken

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

verhalen schrijven

boeken, tijdschriften en kranten maken

een dierenarts of veearts assisteren

films of toneelstukken regisseren

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

producten verkopen

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

beoefenaars van verschillende sporten trainen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

websites maken voor bedrijven

de orde handhaven waar dat nodig is

computergames ontwikkelen

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

ringen, armbanden en kettingen maken

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

kleding verkopen

groenten en fruit verbouwen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):