Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

bij een modeontwerpbureau

in de wiskunde

in een dierentuin

op een agrarisch bedrijf

bij Staatsbosbeheer

in een museum

bij een bank

in de natuurkunde

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een elektriciteitsbedrijf

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij een ICT helpdesk

bij de marine

in een schoonheidssalon

bij een toneelgezelschap

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in je eigen teken- of schilderatelier

in een winkel

bij een softwarebedrijf

op een muziekschool

bij een sportclub of -vereniging

bij een krant

in de archeologie

in de binnenhuisarchitectuur

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een hotel

op een weerstation

in een ziekenhuis

op zee

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

in een dierenasiel of dierenpension

bij een webwinkel

bij een drukkerij

in de staalindustrie

in de leerlingbegeleiding

op een sportschool

bij een reisbureau

op een luchthaven

in het maatschappelijk werk

op een advocatenkantoor

in een fotostudio

in een huisartsenpraktijk

in het chemisch onderzoek

in een restaurant

in de psychologie

in de hulpverlening

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een rechtbank

op het kantoor van een transportbedrijf

in een laboratorium

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

in een verpleeghuis

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een bouwbedrijf

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een vertaalbureau

in een filmstudio

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij de landmacht

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij de politie

bij een architectenbureau

op een kantoor

op een accountantskantoor

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in de kraamverzorging

op de administratie van een bedrijf

bij een historisch museum

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij de luchtmacht

in de woninginrichting

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in de voedselproductie

in een kapsalon

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

bij een tuincentrum

bij een school

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in een kledingwinkel

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in een band of orkest

in een garagebedrijf

in de elektronica


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

motoren en machines ontwerpen

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

computers en tv’s repareren

vee houden

als kok in een restaurant werken

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

patiënten onderzoeken en behandelen

kansberekeningen maken

de orde handhaven waar dat nodig is

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

etalages inrichten

acteren in films

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

werken in de wegenbouw

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

planten en bomen kweken

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

maaltijden bereiden

programmeren (computerprogramma’s maken)

patiënten thuis medisch verzorgen

dieren verzorgen op een boerderij

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

boeken, tijdschriften en kranten drukken

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

tentoonstellingen in een museum organiseren

mensen interviewen

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

hypotheekadviezen geven

de boekhouding van bedrijven verzorgen

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

woningen (ver)bouwen

een natuurgebied beheren en onderhouden

festivals en andere evenementen organiseren

meubels ontwerpen en maken

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

als vlieginstructeur werken

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

zingen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

vliegtuigen onderhouden en repareren

als tolk werken

vrachtvliegtuigen besturen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

tekeningen maken voor posters en flyers

brochures en reclamefolders vorm geven

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

gymnastieklessen geven

producten verkopen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

verhalen schrijven

kleding verkopen

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

centrale verwarming installeren

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

een dierenarts of veearts assisteren

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

onderzoek doen naar klimaatverandering

werken in je eigen eetcafé

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

op een containerschip werken

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

andere talen spreken en schrijven

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

dames, heren en kinderen knippen

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

lesgeven

elektriciteit aanleggen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

gasten bedienen in een restaurant

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

auto’s repareren

schepen bouwen en onderhouden

klanten helpen bij een bank

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

apps en games ontwerpen

sporttoernooien organiseren

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

een eigen bedrijf of winkel hebben

psychologische tests afnemen en bespreken

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

films of toneelstukken regisseren

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

beoefenaars van verschillende sporten trainen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

wiskundige kennis toepassen in de informatica

mensen met een handicap verzorgen

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

groenten en fruit verbouwen

videofilmpjes maken

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

ringen, armbanden en kettingen maken

scheikundige proeven doen

groepen toeristen rondleiden als gids

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

bedrijven financiële adviezen geven

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

de criminaliteit bestrijden

kleding maken

een muziekinstrument bespelen

kleding inkopen voor een kledingzaak


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):