Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, post bezorgen)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in de voedselproductie

in een laboratorium

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in een ziekenhuis

bij een krant

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

in de natuurkunde

bij een webwinkel

in een dierenasiel of dierenpension

op een sportschool

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een bank

in de elektronica

in de staalindustrie

bij de landmacht

op het kantoor van een transportbedrijf

in een dierentuin

in de psychologie

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een filmstudio

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

bij een vertaalbureau

bij een softwarebedrijf

in een schoonheidssalon

bij een bouwbedrijf

in de binnenhuisarchitectuur

bij een drukkerij

op zee

bij een rechtbank

in een restaurant

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij de marine

in een garagebedrijf

op de administratie van een bedrijf

in een verpleeghuis

in een band of orkest

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in het maatschappelijk werk

in een winkel

in een museum

bij een architectenbureau

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in een fotostudio

op een muziekschool

bij een tuincentrum

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in de archeologie

bij een historisch museum

op een advocatenkantoor

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in de hulpverlening

in je eigen teken- of schilderatelier

bij een school

bij een sportclub of -vereniging

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een modeontwerpbureau

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in een kledingwinkel

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

op een luchthaven

in de leerlingbegeleiding

op een weerstation

in een hotel

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in de wiskunde

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

op een agrarisch bedrijf

bij een ICT helpdesk

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij een elektriciteitsbedrijf

bij de luchtmacht

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in een huisartsenpraktijk

op een kantoor

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in de kraamverzorging

bij een reisbureau

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

op een accountantskantoor

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

bij Staatsbosbeheer

in een kapsalon

in de woninginrichting

bij de politie

in het chemisch onderzoek

bij een toneelgezelschap


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

dames, heren en kinderen knippen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

onderzoek doen naar klimaatverandering

andere talen spreken en schrijven

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

centrale verwarming installeren

werken in de wegenbouw

ringen, armbanden en kettingen maken

beoefenaars van verschillende sporten trainen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

als vlieginstructeur werken

psychologische tests afnemen en bespreken

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

motoren en machines ontwerpen

apps en games ontwerpen

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

films of toneelstukken regisseren

groenten en fruit verbouwen

schepen bouwen en onderhouden

gymnastieklessen geven

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

auto’s repareren

lesgeven

een dierenarts of veearts assisteren

scheikundige proeven doen

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

wiskundige kennis toepassen in de informatica

producten verkopen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

als kok in een restaurant werken

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

groepen toeristen rondleiden als gids

meubels ontwerpen en maken

klanten helpen bij een bank

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

hypotheekadviezen geven

kansberekeningen maken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

etalages inrichten

werken voor een telecombedrijf (KPN, Ziggo, enz.)

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

programmeren (computerprogramma’s maken)

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

sporttoernooien organiseren

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

de boekhouding van bedrijven verzorgen

boeken, tijdschriften en kranten drukken

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

acteren in films

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

mensen met een handicap verzorgen

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

elektriciteit aanleggen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

brochures en reclamefolders vorm geven

woningen (ver)bouwen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

de criminaliteit bestrijden

als tolk werken

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

gasten bedienen in een restaurant

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

een eigen bedrijf of winkel hebben

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

mensen interviewen

vliegtuigen onderhouden en repareren

tentoonstellingen in een museum organiseren

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

zingen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

kleding maken

op een containerschip werken

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

patiënten onderzoeken en behandelen

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

videofilmpjes maken

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

tekeningen maken voor posters en flyers

de orde handhaven waar dat nodig is

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

kleding inkopen voor een kledingzaak

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

bedrijven financiële adviezen geven

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

verhalen schrijven

een muziekinstrument bespelen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

vrachtvliegtuigen besturen

planten en bomen kweken

een natuurgebied beheren en onderhouden

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

computers en tv’s repareren

dieren verzorgen op een boerderij

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

maaltijden bereiden

patiënten thuis medisch verzorgen

werken in je eigen eetcafé

vee houden

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

kleding verkopen

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

festivals en andere evenementen organiseren


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):