Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in de binnenhuisarchitectuur

in een restaurant

in een garagebedrijf

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in de woninginrichting

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in een huisartsenpraktijk

op zee

in een schoonheidssalon

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een krant

in een band of orkest

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij de landmacht

in een museum

op het kantoor van een transportbedrijf

bij Staatsbosbeheer

in de wiskunde

in de kraamverzorging

in een bedrijfslaboratorium

in de leerlingbegeleiding

bij een drukkerij

bij een elektriciteitsbedrijf

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in een ziekenhuis

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een reisbureau

bij een bouwbedrijf

bij een toneelgezelschap

bij een modeontwerpbureau

bij een vertaalbureau

in een hotel

bij een webwinkel

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een ICT adviesbureau

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

bij een grafisch ontwerpbureau

bij een architectenbureau

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

in een dierenasiel of dierenpension

bij een rechtbank

op een advocatenkantoor

bij de politie

op een muziekschool

in het maatschappelijk werk

bij een historisch museum

in de voedselproductie

in de hulpverlening

in het chemisch onderzoek

in een kledingwinkel

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in een teken- of schilderatelier

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in een winkel

in een staalfabriek

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij een bank

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in de pedagogiek (opvoedkunde)

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

op kantoor

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

op een VVV-kantoor

bij een tuincentrum

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in de elektronica

op de administratie van een bedrijf

op een weerstation

bij de marine

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in een kapsalon

op een luchthaven

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

in een fotozaak

op een sportschool

bij een softwarebedrijf

bij een sportclub of -vereniging

in de natuurkunde

in de literatuur

bij een school

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij de luchtmacht

op een accountantskantoor

in de fotografie

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in de psychologie

op een agrarisch bedrijf

in een dierentuin


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

vee houden

mensen interviewen

onderzoek doen naar klimaatverandering

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

dieren verzorgen op een boerderij

de criminaliteit bestrijden

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

als tolk werken

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

elektriciteit aanleggen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

boeken, tijdschriften en kranten maken

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

patiŽnten onderzoeken en behandelen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

maaltijden bereiden

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

wiskundige kennis toepassen in de informatica

films of toneelstukken regisseren

groenten en fruit verbouwen

timmeren en metselen

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

een dierenarts of veearts assisteren

als vlieginstructeur werken

mensen met een handicap verzorgen

beurzen en andere evenementen organiseren

met een filmcamera werken

vrachten over zee vervoeren

scheikundige proeven doen

producten verkopen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

planten en bomen kweken

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

centrale verwarming installeren

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

bedrijven financiŽle adviezen geven

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

sporttoernooien organiseren

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

littekens onzichtbaar maken

tekeningen maken voor posters en flyers

meubels ontwerpen en maken

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

zingen

schepen bouwen en onderhouden

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

gymnastieklessen geven

vrachtvliegtuigen besturen

klanten helpen bij een bank

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

kleding verkopen

geluidsapparatuur en tv's repareren

computergames ontwikkelen

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

motoren en machines ontwerpen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

kansberekeningen maken

vliegtuigen onderhouden en repareren

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

etalages inrichten

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

groepen toeristen rondleiden

een eigen bedrijf of winkel hebben

autoís repareren

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

kleding maken

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

tunnels en bruggen ontwerpen

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

de inhoud van een tijdschrift bepalen

de orde handhaven waar dat nodig is

tournees en optredens van artiesten organiseren

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

verhalen schrijven

mensen of landschappen tekenen of schilderen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

een muziekinstrument bespelen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

patiŽnten thuis medisch verzorgen

als kok in een restaurant werken

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

websites maken voor bedrijven

kleding inkopen voor een kledingzaak

andere talen spreken en schrijven

lesgeven

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

psychologische tests afnemen en bespreken

gasten bedienen in een restaurant

tentoonstellingen in een museum organiseren

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

acteren in films

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

het gedrag van dieren in de natuur observeren

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

beoefenaars van verschillende sporten trainen

ringen, armbanden en kettingen maken

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):