Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, post bezorgen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in de kraamverzorging

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

in een schoonheidssalon

in een dierentuin

bij een bouwbedrijf

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in een fotostudio

bij een historisch museum

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in de archeologie

in de hulpverlening

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

bij een reisbureau

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in het maatschappelijk werk

bij een tuincentrum

in een ziekenhuis

in je eigen teken- of schilderatelier

in een garagebedrijf

in een verpleeghuis

bij een rechtbank

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in een band of orkest

in de elektronica

bij een sportclub of -vereniging

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

op een luchthaven

op een advocatenkantoor

in een hotel

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

op een agrarisch bedrijf

bij de marine

in de psychologie

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een webwinkel

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in een restaurant

in de wiskunde

in de voedselproductie

bij een architectenbureau

bij de landmacht

in een museum

op een weerstation

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in een kapsalon

in een laboratorium

in de woninginrichting

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

op een muziekschool

op de administratie van een bedrijf

op een accountantskantoor

in een huisartsenpraktijk

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

op zee

bij een vertaalbureau

op een sportschool

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een bank

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

bij een school

bij een softwarebedrijf

in de natuurkunde

bij een drukkerij

op het kantoor van een transportbedrijf

in een dierenasiel of dierenpension

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij een ICT helpdesk

op een kantoor

in het chemisch onderzoek

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij Staatsbosbeheer

bij een krant

in een kledingwinkel

in de staalindustrie

in de binnenhuisarchitectuur

bij de luchtmacht

bij een elektriciteitsbedrijf

bij de politie

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een toneelgezelschap

bij een modeontwerpbureau

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een filmstudio

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in een winkel

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

in de leerlingbegeleiding

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

auto’s repareren

acteren in films

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

films of toneelstukken regisseren

schepen bouwen en onderhouden

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

hypotheekadviezen geven

als tolk werken

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

ringen, armbanden en kettingen maken

etalages inrichten

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

groepen toeristen rondleiden als gids

centrale verwarming installeren

apps en games ontwerpen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

kleding inkopen voor een kledingzaak

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

festivals en andere evenementen organiseren

kleding maken

lesgeven

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

mensen of landschappen tekenen of schilderen

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

elektriciteit aanleggen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

scheikundige proeven doen

een muziekinstrument bespelen

motoren en machines ontwerpen

woningen (ver)bouwen

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

programmeren (computerprogramma’s maken)

de orde handhaven waar dat nodig is

vliegtuigen onderhouden en repareren

op een containerschip werken

mensen met een handicap verzorgen

als kok in een restaurant werken

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

kleding verkopen

maaltijden bereiden

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

dieren verzorgen op een boerderij

beoefenaars van verschillende sporten trainen

als vlieginstructeur werken

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

boeken, tijdschriften en kranten drukken

tentoonstellingen in een museum organiseren

gymnastieklessen geven

mensen interviewen

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

klanten helpen bij een bank

een dierenarts of veearts assisteren

wiskundige kennis toepassen in de informatica

tekeningen maken voor posters en flyers

brochures en reclamefolders vorm geven

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

kansberekeningen maken

de criminaliteit bestrijden

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

werken in je eigen eetcafé

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

videofilmpjes maken

sporttoernooien organiseren

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

onderzoek doen naar klimaatverandering

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

vee houden

andere talen spreken en schrijven

werken in de wegenbouw

computers en tv’s repareren

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

een natuurgebied beheren en onderhouden

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

groenten en fruit verbouwen

gasten bedienen in een restaurant

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

de boekhouding van bedrijven verzorgen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

bedrijven financiële adviezen geven

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

een eigen bedrijf of winkel hebben

dames, heren en kinderen knippen

patiënten onderzoeken en behandelen

psychologische tests afnemen en bespreken

planten en bomen kweken

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

werken voor een telecombedrijf (KPN, Ziggo, enz.)

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

vrachtvliegtuigen besturen

meubels ontwerpen en maken

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

producten verkopen

verhalen schrijven

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

patiënten thuis medisch verzorgen

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

zingen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):