Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in de staalindustrie

in een huisartsenpraktijk

in een kledingwinkel

bij de luchtmacht

in een garagebedrijf

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in het chemisch onderzoek

in een dierenasiel of dierenpension

in een ziekenhuis

op zee

in een kapsalon

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in je eigen teken- of schilderatelier

op een accountantskantoor

in de natuurkunde

bij een webwinkel

in een filmstudio

bij een toneelgezelschap

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een architectenbureau

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een tuincentrum

bij een softwarebedrijf

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

op een advocatenkantoor

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in de voedselproductie

bij een krant

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

op een weerstation

in een dierentuin

bij een drukkerij

in een winkel

in een band of orkest

in een hotel

in de binnenhuisarchitectuur

bij een elektriciteitsbedrijf

op een agrarisch bedrijf

in het maatschappelijk werk

in een verpleeghuis

in de archeologie

in een schoonheidssalon

in een laboratorium

bij een vertaalbureau

op een muziekschool

bij een ICT helpdesk

op een luchthaven

in de hulpverlening

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij de politie

in de kraamverzorging

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

bij een bank

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in een fotostudio

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij de landmacht

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

in de wiskunde

in de leerlingbegeleiding

in een museum

bij een historisch museum

bij een bouwbedrijf

in de woninginrichting

bij een rechtbank

in de elektronica

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij een school

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

in de psychologie

bij een modeontwerpbureau

op het kantoor van een transportbedrijf

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in een restaurant

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

op een sportschool

bij een sportclub of -vereniging

bij Staatsbosbeheer

op de administratie van een bedrijf

op een kantoor

bij de marine

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een reisbureau

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

klanten helpen bij een bank

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

zingen

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

de criminaliteit bestrijden

lesgeven

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

dames, heren en kinderen knippen

planten en bomen kweken

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

scheikundige proeven doen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

de boekhouding van bedrijven verzorgen

kansberekeningen maken

gymnastieklessen geven

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

ringen, armbanden en kettingen maken

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

videofilmpjes maken

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

wiskundige kennis toepassen in de informatica

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

groenten en fruit verbouwen

de orde handhaven waar dat nodig is

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

op een containerschip werken

motoren en machines ontwerpen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

woningen (ver)bouwen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

beoefenaars van verschillende sporten trainen

vliegtuigen onderhouden en repareren

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

tentoonstellingen in een museum organiseren

schepen bouwen en onderhouden

onderzoek doen naar klimaatverandering

producten verkopen

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

kleding inkopen voor een kledingzaak

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

patiënten thuis medisch verzorgen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

een muziekinstrument bespelen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

apps en games ontwerpen

als kok in een restaurant werken

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

een eigen bedrijf of winkel hebben

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

acteren in films

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

gasten bedienen in een restaurant

brochures en reclamefolders vorm geven

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

tekeningen maken voor posters en flyers

patiënten onderzoeken en behandelen

films of toneelstukken regisseren

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

werken in de wegenbouw

vrachtvliegtuigen besturen

psychologische tests afnemen en bespreken

hypotheekadviezen geven

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

een natuurgebied beheren en onderhouden

meubels ontwerpen en maken

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

auto’s repareren

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

als tolk werken

centrale verwarming installeren

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

boeken, tijdschriften en kranten drukken

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

sporttoernooien organiseren

festivals en andere evenementen organiseren

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

een dierenarts of veearts assisteren

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

maaltijden bereiden

verhalen schrijven

kleding maken

mensen met een handicap verzorgen

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

werken in je eigen eetcafé

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

groepen toeristen rondleiden als gids

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

elektriciteit aanleggen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

als vlieginstructeur werken

kleding verkopen

andere talen spreken en schrijven

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

etalages inrichten

dieren verzorgen op een boerderij

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

computers en tv’s repareren

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

programmeren (computerprogramma’s maken)

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

bedrijven financiële adviezen geven

mensen of landschappen tekenen of schilderen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

vee houden

mensen interviewen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):