Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

op een VVV-kantoor

in een museum

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

op een sportschool

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in de pedagogiek (opvoedkunde)

in een dierentuin

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in een ziekenhuis

in de voedselproductie

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een rechtbank

in de kraamverzorging

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij een vertaalbureau

bij Staatsbosbeheer

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een bouwbedrijf

in een kledingwinkel

in een hotel

bij een webwinkel

in een huisartsenpraktijk

in een winkel

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

op een agrarisch bedrijf

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij de luchtmacht

bij de landmacht

in de psychologie

bij een reisbureau

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

op een accountantskantoor

op zee

op de administratie van een bedrijf

in de fotografie

in een fotozaak

bij een toneelgezelschap

in een band of orkest

bij de politie

in de literatuur

bij een historisch museum

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in de wiskunde

bij een architectenbureau

op een weerstation

bij een modeontwerpbureau

in een kapsalon

bij een school

in een schoonheidssalon

bij een elektriciteitsbedrijf

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

bij een grafisch ontwerpbureau

op kantoor

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in de leerlingbegeleiding

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

op een luchthaven

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een softwarebedrijf

in een garagebedrijf

in het chemisch onderzoek

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij de marine

in een bedrijfslaboratorium

in de elektronica

in het maatschappelijk werk

in de natuurkunde

bij een drukkerij

op een muziekschool

in een restaurant

op een advocatenkantoor

in een teken- of schilderatelier

in de binnenhuisarchitectuur

bij een tuincentrum

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een sportclub of -vereniging

in een dierenasiel of dierenpension

bij een krant

in de woninginrichting

bij een bank

bij een ICT adviesbureau

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in de hulpverlening

in een staalfabriek

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

groenten en fruit verbouwen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

met een filmcamera werken

timmeren en metselen

patiŽnten onderzoeken en behandelen

gymnastieklessen geven

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

de boekhouding van bedrijven verzorgen

centrale verwarming installeren

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

andere talen spreken en schrijven

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

motoren en machines ontwerpen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

bedrijven financiŽle adviezen geven

ringen, armbanden en kettingen maken

vrachten over zee vervoeren

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

dieren verzorgen op een boerderij

als kok in een restaurant werken

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

als tolk werken

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

beoefenaars van verschillende sporten trainen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

de orde handhaven waar dat nodig is

kleding inkopen voor een kledingzaak

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

computergames ontwikkelen

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

tentoonstellingen in een museum organiseren

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

geluidsapparatuur en tv's repareren

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

een dierenarts of veearts assisteren

boeken, tijdschriften en kranten maken

psychologische tests afnemen en bespreken

beurzen en andere evenementen organiseren

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

kansberekeningen maken

maaltijden bereiden

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

schepen bouwen en onderhouden

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

als vlieginstructeur werken

producten verkopen

een eigen bedrijf of winkel hebben

tunnels en bruggen ontwerpen

kleding maken

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

de criminaliteit bestrijden

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

meubels ontwerpen en maken

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

een muziekinstrument bespelen

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

etalages inrichten

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

films of toneelstukken regisseren

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

tekeningen maken voor posters en flyers

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

groepen toeristen rondleiden

scheikundige proeven doen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

tournees en optredens van artiesten organiseren

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

sporttoernooien organiseren

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

mensen met een handicap verzorgen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

verhalen schrijven

mensen interviewen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

acteren in films

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

autoís repareren

mensen of landschappen tekenen of schilderen

planten en bomen kweken

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

vee houden

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

vliegtuigen onderhouden en repareren

klanten helpen bij een bank

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

websites maken voor bedrijven

littekens onzichtbaar maken

kleding verkopen

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

gasten bedienen in een restaurant

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

wiskundige kennis toepassen in de informatica

lesgeven

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

het gedrag van dieren in de natuur observeren

zingen

patiŽnten thuis medisch verzorgen

vrachtvliegtuigen besturen

onderzoek doen naar klimaatverandering

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

elektriciteit aanleggen

de inhoud van een tijdschrift bepalen

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):