Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

bij een drukkerij

op een sportschool

in je eigen teken- of schilderatelier

in een filmstudio

in de binnenhuisarchitectuur

in een dierenasiel of dierenpension

bij een architectenbureau

op een weerstation

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in een huisartsenpraktijk

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij Staatsbosbeheer

bij een rechtbank

bij een historisch museum

op een accountantskantoor

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij de luchtmacht

in een fotostudio

op het kantoor van een transportbedrijf

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

op een agrarisch bedrijf

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

op zee

op een kantoor

in de natuurkunde

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij een webwinkel

in de archeologie

bij een bank

bij een vertaalbureau

in een winkel

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

bij een sportclub of -vereniging

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in een museum

bij een modeontwerpbureau

op een muziekschool

bij een toneelgezelschap

in het chemisch onderzoek

in de hulpverlening

bij de politie

in de kraamverzorging

bij de marine

in het maatschappelijk werk

in de voedselproductie

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in een ziekenhuis

bij een reisbureau

in de leerlingbegeleiding

bij een ICT helpdesk

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

op een luchthaven

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een kapsalon

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

bij een softwarebedrijf

in een laboratorium

bij een elektriciteitsbedrijf

in een band of orkest

in de elektronica

bij een krant

op de administratie van een bedrijf

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in een verpleeghuis

in de psychologie

in een restaurant

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in een garagebedrijf

bij een bouwbedrijf

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in een dierentuin

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in de staalindustrie

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

op een advocatenkantoor

in de woninginrichting

bij een tuincentrum

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in een schoonheidssalon

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in een kledingwinkel

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij de landmacht

bij een school

in de wiskunde

in een hotel


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

klanten helpen bij een bank

verhalen schrijven

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

kleding maken

een eigen bedrijf of winkel hebben

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

meubels ontwerpen en maken

op een containerschip werken

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

mensen met een handicap verzorgen

dieren verzorgen op een boerderij

vliegtuigen onderhouden en repareren

zingen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

patiënten thuis medisch verzorgen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

wiskundige kennis toepassen in de informatica

als vlieginstructeur werken

psychologische tests afnemen en bespreken

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

als tolk werken

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

onderzoek doen naar klimaatverandering

acteren in films

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

videofilmpjes maken

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

hypotheekadviezen geven

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

festivals en andere evenementen organiseren

een muziekinstrument bespelen

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

tentoonstellingen in een museum organiseren

beoefenaars van verschillende sporten trainen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

computers en tv’s repareren

boeken, tijdschriften en kranten drukken

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

gymnastieklessen geven

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

films of toneelstukken regisseren

vee houden

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

ringen, armbanden en kettingen maken

de orde handhaven waar dat nodig is

groenten en fruit verbouwen

een dierenarts of veearts assisteren

een natuurgebied beheren en onderhouden

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

vrachtvliegtuigen besturen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

producten verkopen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

mensen interviewen

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

programmeren (computerprogramma’s maken)

auto’s repareren

bedrijven financiële adviezen geven

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

lesgeven

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

kleding verkopen

kansberekeningen maken

centrale verwarming installeren

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

etalages inrichten

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

patiënten onderzoeken en behandelen

groepen toeristen rondleiden als gids

scheikundige proeven doen

elektriciteit aanleggen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

woningen (ver)bouwen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

motoren en machines ontwerpen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

schepen bouwen en onderhouden

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

de boekhouding van bedrijven verzorgen

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

andere talen spreken en schrijven

dames, heren en kinderen knippen

sporttoernooien organiseren

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

brochures en reclamefolders vorm geven

gasten bedienen in een restaurant

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

werken in de wegenbouw

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

als kok in een restaurant werken

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

kleding inkopen voor een kledingzaak

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

apps en games ontwerpen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

maaltijden bereiden

de criminaliteit bestrijden

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

werken in je eigen eetcafé

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

tekeningen maken voor posters en flyers

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

planten en bomen kweken

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):