Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in de wiskunde

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in de hulpverlening

in de binnenhuisarchitectuur

op een agrarisch bedrijf

op een luchthaven

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in een winkel

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij de marine

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

bij een toneelgezelschap

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

op een weerstation

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in de psychologie

op een sportschool

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een sportclub of -vereniging

bij de landmacht

bij de politie

in een teken- of schilderatelier

op het kantoor van een transportbedrijf

in een huisartsenpraktijk

op een accountantskantoor

op de administratie van een bedrijf

in een dierenasiel of dierenpension

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

bij een krant

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in de pedagogiek (opvoedkunde)

bij een historisch museum

bij een tuincentrum

bij een reisbureau

in de leerlingbegeleiding

bij een bank

bij een rechtbank

bij een softwarebedrijf

in een schoonheidssalon

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in het maatschappelijk werk

in een ziekenhuis

in een hotel

bij de luchtmacht

bij een bouwbedrijf

bij een grafisch ontwerpbureau

bij een architectenbureau

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in de voedselproductie

bij een vertaalbureau

in een museum

bij een drukkerij

in een kapsalon

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een elektriciteitsbedrijf

in het chemisch onderzoek

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

op zee

in de woninginrichting

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in een garagebedrijf

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in de literatuur

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

op een muziekschool

in een fotozaak

in een bedrijfslaboratorium

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in een dierentuin

bij een webwinkel

bij een ICT adviesbureau

op een VVV-kantoor

in een kledingwinkel

in de fotografie

in een band of orkest

op kantoor

bij een school

in een staalfabriek

in de elektronica

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij een modeontwerpbureau

in een restaurant

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in de natuurkunde

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in de kraamverzorging

bij Staatsbosbeheer

op een advocatenkantoor


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

klanten helpen bij een bank

de boekhouding van bedrijven verzorgen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

de criminaliteit bestrijden

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

lesgeven

websites maken voor bedrijven

schepen bouwen en onderhouden

meubels ontwerpen en maken

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

etalages inrichten

tunnels en bruggen ontwerpen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

kleding inkopen voor een kledingzaak

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

computergames ontwikkelen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

mensen interviewen

timmeren en metselen

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

als tolk werken

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

tentoonstellingen in een museum organiseren

boeken, tijdschriften en kranten maken

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

een muziekinstrument bespelen

tekeningen maken voor posters en flyers

de inhoud van een tijdschrift bepalen

groenten en fruit verbouwen

patiŽnten thuis medisch verzorgen

kansberekeningen maken

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

psychologische tests afnemen en bespreken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

kleding verkopen

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

acteren in films

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

gymnastieklessen geven

beoefenaars van verschillende sporten trainen

beurzen en andere evenementen organiseren

centrale verwarming installeren

groepen toeristen rondleiden

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

als vlieginstructeur werken

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

gasten bedienen in een restaurant

andere talen spreken en schrijven

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

vrachten over zee vervoeren

autoís repareren

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

elektriciteit aanleggen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

sporttoernooien organiseren

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

als kok in een restaurant werken

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

een dierenarts of veearts assisteren

motoren en machines ontwerpen

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

onderzoek doen naar klimaatverandering

tournees en optredens van artiesten organiseren

vrachtvliegtuigen besturen

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

zingen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

planten en bomen kweken

het gedrag van dieren in de natuur observeren

kleding maken

patiŽnten onderzoeken en behandelen

mensen met een handicap verzorgen

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

maaltijden bereiden

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

wiskundige kennis toepassen in de informatica

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

de orde handhaven waar dat nodig is

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

met een filmcamera werken

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

scheikundige proeven doen

een eigen bedrijf of winkel hebben

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

geluidsapparatuur en tv's repareren

producten verkopen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

dieren verzorgen op een boerderij

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

verhalen schrijven

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

vliegtuigen onderhouden en repareren

vee houden

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

bedrijven financiŽle adviezen geven

films of toneelstukken regisseren

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

ringen, armbanden en kettingen maken

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

littekens onzichtbaar maken


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):