Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in een filmstudio

in een fotostudio

in de psychologie

in een garagebedrijf

in het maatschappelijk werk

in een band of orkest

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een restaurant

in de binnenhuisarchitectuur

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een tuincentrum

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

bij een bouwbedrijf

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in een hotel

bij een reisbureau

bij een ICT helpdesk

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

op een muziekschool

op een accountantskantoor

in de natuurkunde

bij een toneelgezelschap

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij de landmacht

in de elektronica

in de hulpverlening

bij de marine

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij Staatsbosbeheer

bij een bank

in een dierenasiel of dierenpension

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een krant

in een kledingwinkel

bij een drukkerij

in een kapsalon

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een schoonheidssalon

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een elektriciteitsbedrijf

in een museum

in een verpleeghuis

op zee

in de kraamverzorging

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

op een advocatenkantoor

op een sportschool

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

bij een webwinkel

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

in een winkel

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

op een weerstation

in de staalindustrie

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in een laboratorium

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

op een agrarisch bedrijf

bij een vertaalbureau

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

in een huisartsenpraktijk

bij een historisch museum

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

op een luchthaven

in een dierentuin

bij een sportclub of -vereniging

bij een softwarebedrijf

in je eigen teken- of schilderatelier

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een architectenbureau

in het chemisch onderzoek

in de wiskunde

in de voedselproductie

bij een school

op een kantoor

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een modeontwerpbureau

in de woninginrichting

in de leerlingbegeleiding

op de administratie van een bedrijf

in een ziekenhuis

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een rechtbank

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in de archeologie

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij de politie

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

bij de luchtmacht


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

kansberekeningen maken

meubels ontwerpen en maken

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

de orde handhaven waar dat nodig is

een natuurgebied beheren en onderhouden

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

scheikundige proeven doen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

dieren verzorgen op een boerderij

vrachtvliegtuigen besturen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

werken in je eigen eetcafé

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

mensen met een handicap verzorgen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

bedrijven financiële adviezen geven

lesgeven

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

programmeren (computerprogramma’s maken)

een dierenarts of veearts assisteren

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

vliegtuigen onderhouden en repareren

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

sporttoernooien organiseren

woningen (ver)bouwen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

films of toneelstukken regisseren

andere talen spreken en schrijven

werken in de wegenbouw

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

tentoonstellingen in een museum organiseren

ringen, armbanden en kettingen maken

klanten helpen bij een bank

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

videofilmpjes maken

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

kleding inkopen voor een kledingzaak

groepen toeristen rondleiden als gids

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

schepen bouwen en onderhouden

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

producten verkopen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

verhalen schrijven

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

zingen

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

mensen interviewen

de criminaliteit bestrijden

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

kleding maken

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

beoefenaars van verschillende sporten trainen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

groenten en fruit verbouwen

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

centrale verwarming installeren

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

etalages inrichten

elektriciteit aanleggen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

computers en tv’s repareren

motoren en machines ontwerpen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

auto’s repareren

brochures en reclamefolders vorm geven

mensen of landschappen tekenen of schilderen

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

psychologische tests afnemen en bespreken

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

als vlieginstructeur werken

planten en bomen kweken

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

hypotheekadviezen geven

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

een eigen bedrijf of winkel hebben

als tolk werken

tekeningen maken voor posters en flyers

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

patiënten thuis medisch verzorgen

festivals en andere evenementen organiseren

een muziekinstrument bespelen

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

patiënten onderzoeken en behandelen

vee houden

apps en games ontwerpen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

boeken, tijdschriften en kranten drukken

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

maaltijden bereiden

acteren in films

gasten bedienen in een restaurant

op een containerschip werken

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

gymnastieklessen geven

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

wiskundige kennis toepassen in de informatica

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

dames, heren en kinderen knippen

onderzoek doen naar klimaatverandering

kleding verkopen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

als kok in een restaurant werken

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):