Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

bij een krant

bij de marine

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in de staalindustrie

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een modeontwerpbureau

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in de hulpverlening

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

op een sportschool

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in een band of orkest

in een huisartsenpraktijk

in een museum

in een dierenasiel of dierenpension

in de wiskunde

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

bij een reisbureau

in een ziekenhuis

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een garagebedrijf

in een kledingwinkel

in een laboratorium

op het kantoor van een transportbedrijf

bij de luchtmacht

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij een drukkerij

in een kapsalon

in een fotostudio

bij een school

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

op een weerstation

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

bij Staatsbosbeheer

in de natuurkunde

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in de woninginrichting

bij een vertaalbureau

in een dierentuin

in de binnenhuisarchitectuur

bij de landmacht

bij een toneelgezelschap

in een restaurant

in een hotel

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

in een winkel

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een softwarebedrijf

bij een bank

op een kantoor

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

in de elektronica

bij een architectenbureau

bij een webwinkel

in de leerlingbegeleiding

in je eigen teken- of schilderatelier

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

op een advocatenkantoor

op een luchthaven

bij de politie

in het maatschappelijk werk

in het chemisch onderzoek

in een schoonheidssalon

bij een bouwbedrijf

op de administratie van een bedrijf

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

op een muziekschool

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een sportclub of -vereniging

in de archeologie

in de voedselproductie

in een filmstudio

op een agrarisch bedrijf

bij een historisch museum

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

op zee

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij een elektriciteitsbedrijf

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in de psychologie

in de kraamverzorging

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij een rechtbank

bij een tuincentrum

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

bij een ICT helpdesk

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in een verpleeghuis

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

op een accountantskantoor

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

klanten helpen bij een bank

patiënten onderzoeken en behandelen

etalages inrichten

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

verhalen schrijven

vee houden

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

groenten en fruit verbouwen

een natuurgebied beheren en onderhouden

een eigen bedrijf of winkel hebben

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

films of toneelstukken regisseren

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

dieren verzorgen op een boerderij

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

boeken, tijdschriften en kranten drukken

brochures en reclamefolders vorm geven

de criminaliteit bestrijden

beoefenaars van verschillende sporten trainen

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

als kok in een restaurant werken

gasten bedienen in een restaurant

onderzoek doen naar klimaatverandering

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

computers en tv’s repareren

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

gymnastieklessen geven

vliegtuigen onderhouden en repareren

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

dames, heren en kinderen knippen

op een containerschip werken

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

scheikundige proeven doen

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

auto’s repareren

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

een muziekinstrument bespelen

werken in je eigen eetcafé

tekeningen maken voor posters en flyers

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

acteren in films

tentoonstellingen in een museum organiseren

werken in de wegenbouw

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

woningen (ver)bouwen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

kansberekeningen maken

motoren en machines ontwerpen

planten en bomen kweken

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

hypotheekadviezen geven

sporttoernooien organiseren

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

andere talen spreken en schrijven

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

kleding maken

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

producten verkopen

als tolk werken

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

patiënten thuis medisch verzorgen

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

schepen bouwen en onderhouden

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

vrachtvliegtuigen besturen

kleding inkopen voor een kledingzaak

videofilmpjes maken

centrale verwarming installeren

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

programmeren (computerprogramma’s maken)

ringen, armbanden en kettingen maken

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

kleding verkopen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

bedrijven financiële adviezen geven

elektriciteit aanleggen

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

wiskundige kennis toepassen in de informatica

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

een dierenarts of veearts assisteren

mensen interviewen

lesgeven

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

groepen toeristen rondleiden als gids

apps en games ontwerpen

mensen met een handicap verzorgen

als vlieginstructeur werken

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

de orde handhaven waar dat nodig is

meubels ontwerpen en maken

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

zingen

festivals en andere evenementen organiseren

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

psychologische tests afnemen en bespreken

maaltijden bereiden


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: