Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, post bezorgen)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

bij een modeontwerpbureau

bij een reisbureau

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in de kraamverzorging

in een ziekenhuis

in de binnenhuisarchitectuur

bij de luchtmacht

op het kantoor van een transportbedrijf

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in een fotostudio

in de archeologie

bij een rechtbank

op een luchthaven

bij een toneelgezelschap

in een garagebedrijf

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

in een restaurant

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in een hotel

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

op een advocatenkantoor

bij de marine

in de natuurkunde

op de administratie van een bedrijf

op een accountantskantoor

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een bouwbedrijf

in een filmstudio

bij de politie

bij een historisch museum

in de staalindustrie

op de afdeling verkoop van een bedrijf

op zee

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in het chemisch onderzoek

bij een school

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in de elektronica

bij de landmacht

op een kantoor

in de woninginrichting

bij een bank

in een dierentuin

in de psychologie

in de hulpverlening

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een tuincentrum

in een laboratorium

op een sportschool

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in de leerlingbegeleiding

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

op een agrarisch bedrijf

bij een architectenbureau

in het maatschappelijk werk

in een band of orkest

in een verpleeghuis

bij een sportclub of -vereniging

in een winkel

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in een kledingwinkel

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een krant

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

bij een softwarebedrijf

in een museum

in een schoonheidssalon

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een huisartsenpraktijk

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

bij een elektriciteitsbedrijf

op een weerstation

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in de wiskunde

bij een webwinkel

bij een ICT helpdesk

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in een dierenasiel of dierenpension

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

bij Staatsbosbeheer

in je eigen teken- of schilderatelier

in een kapsalon

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

op een muziekschool

bij een drukkerij

in de voedselproductie

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een vertaalbureau


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

festivals en andere evenementen organiseren

producten verkopen

videofilmpjes maken

bedrijven financiële adviezen geven

kleding verkopen

boeken, tijdschriften en kranten drukken

schepen bouwen en onderhouden

een dierenarts of veearts assisteren

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

als tolk werken

tentoonstellingen in een museum organiseren

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

patiënten onderzoeken en behandelen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

patiënten thuis medisch verzorgen

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

andere talen spreken en schrijven

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

woningen (ver)bouwen

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

kleding inkopen voor een kledingzaak

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

sporttoernooien organiseren

psychologische tests afnemen en bespreken

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

acteren in films

auto’s repareren

apps en games ontwerpen

mensen interviewen

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

computers en tv’s repareren

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

een natuurgebied beheren en onderhouden

etalages inrichten

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

onderzoek doen naar klimaatverandering

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

klanten helpen bij een bank

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

ringen, armbanden en kettingen maken

kleding maken

vee houden

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

de criminaliteit bestrijden

lesgeven

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

groenten en fruit verbouwen

op een containerschip werken

gasten bedienen in een restaurant

mensen met een handicap verzorgen

verhalen schrijven

mensen of landschappen tekenen of schilderen

als vlieginstructeur werken

films of toneelstukken regisseren

kansberekeningen maken

meubels ontwerpen en maken

de orde handhaven waar dat nodig is

elektriciteit aanleggen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

scheikundige proeven doen

werken in je eigen eetcafé

een muziekinstrument bespelen

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

maaltijden bereiden

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

een eigen bedrijf of winkel hebben

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

planten en bomen kweken

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

beoefenaars van verschillende sporten trainen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

werken in de wegenbouw

programmeren (computerprogramma’s maken)

brochures en reclamefolders vorm geven

tekeningen maken voor posters en flyers

de boekhouding van bedrijven verzorgen

gymnastieklessen geven

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

motoren en machines ontwerpen

dieren verzorgen op een boerderij

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

groepen toeristen rondleiden als gids

zingen

vrachtvliegtuigen besturen

hypotheekadviezen geven

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

vliegtuigen onderhouden en repareren

centrale verwarming installeren

als kok in een restaurant werken

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

werken voor een telecombedrijf (KPN, Ziggo, enz.)

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

wiskundige kennis toepassen in de informatica

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

dames, heren en kinderen knippen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder het juiste email adres op. Je persoonlijke email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport toe te sturen.
Het Licentie email adres is het email adres die je van je licentiehouder/decaan hebt gekregen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres (niet je eigen email adres!):

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: