Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in de elektronica

bij de marine

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

in een fotostudio

in een restaurant

in een verpleeghuis

in een ziekenhuis

bij een sportclub of -vereniging

bij een vertaalbureau

in een dierentuin

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

bij een webwinkel

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

in de hulpverlening

op een advocatenkantoor

in de kraamverzorging

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een elektriciteitsbedrijf

in een kapsalon

bij de politie

in de voedselproductie

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in de woninginrichting

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een bouwbedrijf

in een kledingwinkel

in de archeologie

op een accountantskantoor

in een hotel

in het maatschappelijk werk

op een weerstation

in een schoonheidssalon

bij een architectenbureau

bij een historisch museum

bij een tuincentrum

bij de luchtmacht

op de administratie van een bedrijf

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

in een dierenasiel of dierenpension

bij een reisbureau

bij een softwarebedrijf

in je eigen teken- of schilderatelier

in de natuurkunde

in een filmstudio

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij de landmacht

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een rechtbank

in de wiskunde

op een sportschool

in het chemisch onderzoek

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in een band of orkest

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

bij een modeontwerpbureau

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in de staalindustrie

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in een museum

bij een school

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij een bank

in de binnenhuisarchitectuur

op een muziekschool

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

op een kantoor

bij een drukkerij

in een garagebedrijf

in een huisartsenpraktijk

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in de leerlingbegeleiding

bij een reclamebureau (als tekenaar)

op een luchthaven

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een toneelgezelschap

in de psychologie

in een laboratorium

bij een krant

bij een ICT helpdesk

bij Staatsbosbeheer

op zee

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

op een agrarisch bedrijf

in een winkel


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

zingen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

schepen bouwen en onderhouden

bedrijven financiële adviezen geven

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

de boekhouding van bedrijven verzorgen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

een eigen bedrijf of winkel hebben

op een containerschip werken

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

de orde handhaven waar dat nodig is

lesgeven

dieren verzorgen op een boerderij

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

tekeningen maken voor posters en flyers

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

tentoonstellingen in een museum organiseren

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

meubels ontwerpen en maken

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

gymnastieklessen geven

een natuurgebied beheren en onderhouden

festivals en andere evenementen organiseren

beoefenaars van verschillende sporten trainen

computers en tv’s repareren

een muziekinstrument bespelen

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

wiskundige kennis toepassen in de informatica

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

producten verkopen

de criminaliteit bestrijden

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

woningen (ver)bouwen

kleding maken

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

mensen interviewen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

gasten bedienen in een restaurant

klanten helpen bij een bank

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

patiënten thuis medisch verzorgen

etalages inrichten

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

apps en games ontwerpen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

acteren in films

groenten en fruit verbouwen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

verhalen schrijven

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

mensen met een handicap verzorgen

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

vliegtuigen onderhouden en repareren

werken in de wegenbouw

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

brochures en reclamefolders vorm geven

werken in je eigen eetcafé

planten en bomen kweken

maaltijden bereiden

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

sporttoernooien organiseren

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

als kok in een restaurant werken

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

een dierenarts of veearts assisteren

patiënten onderzoeken en behandelen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

psychologische tests afnemen en bespreken

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

elektriciteit aanleggen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

hypotheekadviezen geven

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

auto’s repareren

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

vee houden

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

boeken, tijdschriften en kranten drukken

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

films of toneelstukken regisseren

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

als vlieginstructeur werken

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

groepen toeristen rondleiden als gids

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

motoren en machines ontwerpen

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

kansberekeningen maken

videofilmpjes maken

andere talen spreken en schrijven

mensen of landschappen tekenen of schilderen

kleding inkopen voor een kledingzaak

scheikundige proeven doen

dames, heren en kinderen knippen

ringen, armbanden en kettingen maken

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

onderzoek doen naar klimaatverandering

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

centrale verwarming installeren

als tolk werken

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

programmeren (computerprogramma’s maken)

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

vrachtvliegtuigen besturen

kleding verkopen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: