Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, post bezorgen)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

in de staalindustrie

in de psychologie

in een band of orkest

in een huisartsenpraktijk

in een ziekenhuis

bij een toneelgezelschap

in de leerlingbegeleiding

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in een filmstudio

op een kantoor

bij een reisbureau

bij een vertaalbureau

in de hulpverlening

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij de marine

bij een bouwbedrijf

op zee

bij een ICT helpdesk

bij de luchtmacht

op een weerstation

bij een school

bij een architectenbureau

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

in een schoonheidssalon

bij de landmacht

op een muziekschool

op een advocatenkantoor

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in de woninginrichting

in de natuurkunde

op de administratie van een bedrijf

op een luchthaven

in het maatschappelijk werk

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een krant

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

in een fotostudio

in de binnenhuisarchitectuur

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een restaurant

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in een verpleeghuis

bij een sportclub of -vereniging

bij een webwinkel

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een rechtbank

in een kledingwinkel

bij een modeontwerpbureau

in de wiskunde

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij de politie

in een dierenasiel of dierenpension

in je eigen teken- of schilderatelier

in de voedselproductie

in een dierentuin

op een sportschool

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een tuincentrum

bij een uitgeverij van romans en verhalen

op een accountantskantoor

in de elektronica

in een museum

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een drukkerij

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij een elektriciteitsbedrijf

in de kraamverzorging

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in de archeologie

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in een laboratorium

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

op het kantoor van een transportbedrijf

in een kapsalon

bij een historisch museum

in het chemisch onderzoek

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een winkel

op een agrarisch bedrijf

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij Staatsbosbeheer

in een hotel

bij een softwarebedrijf

in een garagebedrijf

bij een bank

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

kansberekeningen maken

boeken, tijdschriften en kranten drukken

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

maaltijden bereiden

werken in je eigen eetcafé

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

apps en games ontwerpen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

programmeren (computerprogramma’s maken)

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

etalages inrichten

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

een dierenarts of veearts assisteren

festivals en andere evenementen organiseren

hypotheekadviezen geven

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

mensen interviewen

brochures en reclamefolders vorm geven

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

planten en bomen kweken

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

zingen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

scheikundige proeven doen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

dieren verzorgen op een boerderij

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

ringen, armbanden en kettingen maken

lesgeven

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

tentoonstellingen in een museum organiseren

groenten en fruit verbouwen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

kleding maken

schepen bouwen en onderhouden

meubels ontwerpen en maken

wiskundige kennis toepassen in de informatica

als tolk werken

een eigen bedrijf of winkel hebben

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

vrachtvliegtuigen besturen

gymnastieklessen geven

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

beoefenaars van verschillende sporten trainen

een natuurgebied beheren en onderhouden

een muziekinstrument bespelen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

computers en tv’s repareren

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

andere talen spreken en schrijven

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

kleding verkopen

elektriciteit aanleggen

onderzoek doen naar klimaatverandering

auto’s repareren

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

woningen (ver)bouwen

de criminaliteit bestrijden

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

verhalen schrijven

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

kleding inkopen voor een kledingzaak

patiënten onderzoeken en behandelen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

producten verkopen

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

klanten helpen bij een bank

centrale verwarming installeren

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

groepen toeristen rondleiden als gids

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

acteren in films

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

gasten bedienen in een restaurant

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

psychologische tests afnemen en bespreken

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

videofilmpjes maken

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

bedrijven financiële adviezen geven

vliegtuigen onderhouden en repareren

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

dames, heren en kinderen knippen

werken in de wegenbouw

op een containerschip werken

motoren en machines ontwerpen

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

als kok in een restaurant werken

vee houden

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

werken voor een telecombedrijf (KPN, Ziggo, enz.)

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

tekeningen maken voor posters en flyers

de orde handhaven waar dat nodig is

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

als vlieginstructeur werken

patiënten thuis medisch verzorgen

sporttoernooien organiseren

mensen met een handicap verzorgen

films of toneelstukken regisseren

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder het juiste email adres op. Je persoonlijke email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport toe te sturen.
Het Licentie email adres is het email adres die je van je licentiehouder/decaan hebt gekregen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres (niet je eigen email adres!):

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: