Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, post bezorgen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

in een dierenasiel of dierenpension

in een schoonheidssalon

in een band of orkest

op een luchthaven

in een fotostudio

in een winkel

op de administratie van een bedrijf

op een agrarisch bedrijf

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in de leerlingbegeleiding

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in het maatschappelijk werk

in je eigen teken- of schilderatelier

op een weerstation

bij een reisbureau

op een accountantskantoor

bij een architectenbureau

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

in een filmstudio

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

op een advocatenkantoor

in een dierentuin

op zee

in de archeologie

in de psychologie

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een softwarebedrijf

in een kapsalon

in een museum

in de wiskunde

in een garagebedrijf

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een webwinkel

in de voedselproductie

in een restaurant

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in de woninginrichting

bij een rechtbank

op een kantoor

bij een sportclub of -vereniging

op een muziekschool

bij een tuincentrum

bij de landmacht

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in de staalindustrie

bij een vertaalbureau

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

in de elektronica

op een sportschool

in een huisartsenpraktijk

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in een verpleeghuis

in de hulpverlening

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

in de natuurkunde

bij een historisch museum

bij een school

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

bij een elektriciteitsbedrijf

in een ziekenhuis

bij een drukkerij

op het kantoor van een transportbedrijf

in een kledingwinkel

bij de politie

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in het chemisch onderzoek

in de kraamverzorging

bij de marine

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een bank

bij een ICT helpdesk

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een toneelgezelschap

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij de luchtmacht

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

bij Staatsbosbeheer

in de binnenhuisarchitectuur

in een hotel

bij een modeontwerpbureau

in een laboratorium

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij een krant

bij een bouwbedrijf


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

kleding inkopen voor een kledingzaak

vee houden

zingen

op een containerschip werken

onderzoek doen naar klimaatverandering

woningen (ver)bouwen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

tentoonstellingen in een museum organiseren

dames, heren en kinderen knippen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

de criminaliteit bestrijden

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

lesgeven

programmeren (computerprogramma’s maken)

een eigen bedrijf of winkel hebben

motoren en machines ontwerpen

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

etalages inrichten

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

schepen bouwen en onderhouden

dieren verzorgen op een boerderij

werken voor een telecombedrijf (KPN, Ziggo, enz.)

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

als vlieginstructeur werken

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

andere talen spreken en schrijven

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

patiënten onderzoeken en behandelen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

boeken, tijdschriften en kranten drukken

wiskundige kennis toepassen in de informatica

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

kansberekeningen maken

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

klanten helpen bij een bank

videofilmpjes maken

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

een muziekinstrument bespelen

als kok in een restaurant werken

sporttoernooien organiseren

werken in de wegenbouw

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

de orde handhaven waar dat nodig is

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

kleding maken

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

vrachtvliegtuigen besturen

computers en tv’s repareren

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

elektriciteit aanleggen

vliegtuigen onderhouden en repareren

maaltijden bereiden

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

ringen, armbanden en kettingen maken

een natuurgebied beheren en onderhouden

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

patiënten thuis medisch verzorgen

mensen interviewen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

bedrijven financiële adviezen geven

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

brochures en reclamefolders vorm geven

psychologische tests afnemen en bespreken

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

gasten bedienen in een restaurant

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

verhalen schrijven

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

hypotheekadviezen geven

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

films of toneelstukken regisseren

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

acteren in films

auto’s repareren

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

meubels ontwerpen en maken

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

groenten en fruit verbouwen

als tolk werken

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

scheikundige proeven doen

beoefenaars van verschillende sporten trainen

gymnastieklessen geven

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

mensen met een handicap verzorgen

groepen toeristen rondleiden als gids

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

een dierenarts of veearts assisteren

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

werken in je eigen eetcafé

tekeningen maken voor posters en flyers

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

festivals en andere evenementen organiseren

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

centrale verwarming installeren

producten verkopen

planten en bomen kweken

kleding verkopen

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

apps en games ontwerpen

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder het juiste email adres op. Je persoonlijke email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport toe te sturen.
Het Licentie email adres is het email adres die je van je licentiehouder/decaan hebt gekregen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres (niet je eigen email adres!):

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: