Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

bij een modeontwerpbureau

in een filmstudio

in een verpleeghuis

in een fotostudio

in een huisartsenpraktijk

in een winkel

bij een historisch museum

in de voedselproductie

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een reisbureau

bij een school

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in een laboratorium

bij een rechtbank

in de psychologie

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in de elektronica

in een dierenasiel of dierenpension

in een dierentuin

in de leerlingbegeleiding

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in een kledingwinkel

op het kantoor van een transportbedrijf

in de binnenhuisarchitectuur

bij de landmacht

bij een vertaalbureau

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een hotel

in de hulpverlening

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in de woninginrichting

bij een elektriciteitsbedrijf

op een accountantskantoor

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

op een agrarisch bedrijf

op een muziekschool

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een softwarebedrijf

in het chemisch onderzoek

in de natuurkunde

bij een tuincentrum

in de kraamverzorging

in je eigen teken- of schilderatelier

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

bij een toneelgezelschap

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

bij de marine

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij de politie

bij een krant

bij Staatsbosbeheer

op de administratie van een bedrijf

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in de staalindustrie

bij een bank

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in een ziekenhuis

bij een bouwbedrijf

in de archeologie

bij een webwinkel

in de wiskunde

bij een architectenbureau

op een weerstation

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

op een sportschool

in het maatschappelijk werk

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

in een garagebedrijf

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een ICT helpdesk

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in een kapsalon

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een drukkerij

op zee

bij de luchtmacht

in een schoonheidssalon

in een museum

op een luchthaven

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

op een kantoor

bij een sportclub of -vereniging

in een band of orkest

in een restaurant

op een advocatenkantoor

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

groenten en fruit verbouwen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

kleding inkopen voor een kledingzaak

festivals en andere evenementen organiseren

planten en bomen kweken

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

tentoonstellingen in een museum organiseren

tekeningen maken voor posters en flyers

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

klanten helpen bij een bank

een eigen bedrijf of winkel hebben

een natuurgebied beheren en onderhouden

als tolk werken

schepen bouwen en onderhouden

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

brochures en reclamefolders vorm geven

motoren en machines ontwerpen

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

hypotheekadviezen geven

de orde handhaven waar dat nodig is

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

kleding verkopen

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

beoefenaars van verschillende sporten trainen

acteren in films

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

dieren verzorgen op een boerderij

etalages inrichten

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

scheikundige proeven doen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

boeken, tijdschriften en kranten drukken

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

auto’s repareren

andere talen spreken en schrijven

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

vrachtvliegtuigen besturen

gymnastieklessen geven

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

als vlieginstructeur werken

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

patiënten thuis medisch verzorgen

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

vee houden

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

programmeren (computerprogramma’s maken)

wiskundige kennis toepassen in de informatica

werken in je eigen eetcafé

computers en tv’s repareren

de criminaliteit bestrijden

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

mensen met een handicap verzorgen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

maaltijden bereiden

videofilmpjes maken

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

woningen (ver)bouwen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

dames, heren en kinderen knippen

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

centrale verwarming installeren

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

kleding maken

groepen toeristen rondleiden als gids

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

psychologische tests afnemen en bespreken

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

producten verkopen

lesgeven

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

een dierenarts of veearts assisteren

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

op een containerschip werken

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

kansberekeningen maken

mensen interviewen

verhalen schrijven

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

een muziekinstrument bespelen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

films of toneelstukken regisseren

zingen

werken in de wegenbouw

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

bedrijven financiële adviezen geven

ringen, armbanden en kettingen maken

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

als kok in een restaurant werken

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

patiënten onderzoeken en behandelen

apps en games ontwerpen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

sporttoernooien organiseren

vliegtuigen onderhouden en repareren

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

elektriciteit aanleggen

gasten bedienen in een restaurant

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

meubels ontwerpen en maken

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

onderzoek doen naar klimaatverandering

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: