Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cd’s, boeken)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

op een luchthaven

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij de politie

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

in een dierentuin

in een fotozaak

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in een museum

bij de landmacht

in een bedrijfslaboratorium

bij een softwarebedrijf

in een kapsalon

in een huisartsenpraktijk

bij een drukkerij

in een schoonheidssalon

in de fotografie

op zee

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij een toneelgezelschap

in een teken- of schilderatelier

bij een bouwbedrijf

bij een webwinkel

in de psychologie

bij een modeontwerpbureau

bij een bank

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een historisch museum

in een band of orkest

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

op een sportschool

bij een elektriciteitsbedrijf

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

op een agrarisch bedrijf

op een accountantskantoor

in de binnenhuisarchitectuur

in een kledingwinkel

in de pedagogiek (opvoedkunde)

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een tuincentrum

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in een dierenasiel of dierenpension

op de administratie van een bedrijf

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in een staalfabriek

bij een architectenbureau

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in de leerlingbegeleiding

in de hulpverlening

in het maatschappelijk werk

in een hotel

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in de woninginrichting

bij een krant

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een ziekenhuis

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij een vertaalbureau

op kantoor

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in het chemisch onderzoek

op een weerstation

in de elektronica

bij de marine

in een restaurant

op een advocatenkantoor

op een muziekschool

op een VVV-kantoor

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij de luchtmacht

bij een school

bij een rechtbank

in de wiskunde

bij een sportclub of -vereniging

bij een grafisch ontwerpbureau

bij Staatsbosbeheer

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een reisbureau

in de kraamverzorging

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in de voedselproductie

in de natuurkunde

bij een ICT adviesbureau

in een winkel

op het kantoor van een transportbedrijf

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

in de literatuur

in een garagebedrijf

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

maaltijden bereiden

computergames ontwikkelen

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

met een filmcamera werken

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

planten en bomen kweken

de inhoud van een tijdschrift bepalen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

vrachtvliegtuigen besturen

scheikundige proeven doen

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

boeken, tijdschriften en kranten maken

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

geluidsapparatuur en tv's repareren

timmeren en metselen

gasten bedienen in een restaurant

patiënten thuis medisch verzorgen

mensen met een handicap verzorgen

bedrijven financiële adviezen geven

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

als tolk werken

acteren in films

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

dieren verzorgen op een boerderij

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

kleding inkopen voor een kledingzaak

beurzen en andere evenementen organiseren

sporttoernooien organiseren

tekeningen maken voor posters en flyers

patiënten onderzoeken en behandelen

als kok in een restaurant werken

mensen interviewen

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

vliegtuigen onderhouden en repareren

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

een muziekinstrument bespelen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

etalages inrichten

motoren en machines ontwerpen

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

andere talen spreken en schrijven

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

elektriciteit aanleggen

groenten en fruit verbouwen

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

vrachten over zee vervoeren

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

mensen of landschappen tekenen of schilderen

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

films of toneelstukken regisseren

tunnels en bruggen ontwerpen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

producten verkopen

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

zingen

meubels ontwerpen en maken

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

een eigen bedrijf of winkel hebben

psychologische tests afnemen en bespreken

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

kleding maken

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

verhalen schrijven

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

kleding verkopen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

kansberekeningen maken

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

ringen, armbanden en kettingen maken

beoefenaars van verschillende sporten trainen

klanten helpen bij een bank

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

centrale verwarming installeren

groepen toeristen rondleiden

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

tournees en optredens van artiesten organiseren

schepen bouwen en onderhouden

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

het gedrag van dieren in de natuur observeren

wiskundige kennis toepassen in de informatica

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

littekens onzichtbaar maken

auto’s repareren

lesgeven

vee houden

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

een dierenarts of veearts assisteren

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

websites maken voor bedrijven

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

de criminaliteit bestrijden

tentoonstellingen in een museum organiseren

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

de boekhouding van bedrijven verzorgen

de orde handhaven waar dat nodig is

onderzoek doen naar klimaatverandering

als vlieginstructeur werken

gymnastieklessen geven

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: