Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

bij een softwarebedrijf

in de voedselproductie

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een reisbureau

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een band of orkest

bij de luchtmacht

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

in een dierentuin

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

op zee

in je eigen teken- of schilderatelier

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in de elektronica

op een muziekschool

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een krant

op een accountantskantoor

in een verpleeghuis

in een kapsalon

op een agrarisch bedrijf

op het kantoor van een transportbedrijf

in de hulpverlening

op de administratie van een bedrijf

op een sportschool

in de natuurkunde

in de archeologie

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij de landmacht

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in een ziekenhuis

in een kledingwinkel

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

op een kantoor

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in een dierenasiel of dierenpension

bij een architectenbureau

in de kraamverzorging

in een museum

in het chemisch onderzoek

op een advocatenkantoor

bij de marine

in een fotostudio

bij een elektriciteitsbedrijf

bij een sportclub of -vereniging

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een ICT helpdesk

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

in de binnenhuisarchitectuur

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een winkel

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in een hotel

in een schoonheidssalon

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in een huisartsenpraktijk

bij een historisch museum

bij een webwinkel

in de wiskunde

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

bij een bouwbedrijf

in het maatschappelijk werk

bij een tuincentrum

op een luchthaven

in de staalindustrie

bij een modeontwerpbureau

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij de politie

bij Staatsbosbeheer

in een filmstudio

in de psychologie

in een laboratorium

bij een bank

bij een toneelgezelschap

in de leerlingbegeleiding

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

in een restaurant

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een vertaalbureau

bij een drukkerij

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een rechtbank

op een weerstation

in een garagebedrijf

bij een school

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in de woninginrichting


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

maaltijden bereiden

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

auto’s repareren

scheikundige proeven doen

als tolk werken

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

op een containerschip werken

dieren verzorgen op een boerderij

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

videofilmpjes maken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

verhalen schrijven

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

werken in je eigen eetcafé

kleding inkopen voor een kledingzaak

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

apps en games ontwerpen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

vee houden

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

een dierenarts of veearts assisteren

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

dames, heren en kinderen knippen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

boeken, tijdschriften en kranten drukken

wiskundige kennis toepassen in de informatica

hypotheekadviezen geven

kleding verkopen

psychologische tests afnemen en bespreken

patiënten onderzoeken en behandelen

motoren en machines ontwerpen

een eigen bedrijf of winkel hebben

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

vrachtvliegtuigen besturen

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

klanten helpen bij een bank

patiënten thuis medisch verzorgen

een muziekinstrument bespelen

gymnastieklessen geven

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

groenten en fruit verbouwen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

groepen toeristen rondleiden als gids

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

onderzoek doen naar klimaatverandering

kansberekeningen maken

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

planten en bomen kweken

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

gasten bedienen in een restaurant

schepen bouwen en onderhouden

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

centrale verwarming installeren

de boekhouding van bedrijven verzorgen

programmeren (computerprogramma’s maken)

andere talen spreken en schrijven

de orde handhaven waar dat nodig is

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

computers en tv’s repareren

een natuurgebied beheren en onderhouden

als kok in een restaurant werken

woningen (ver)bouwen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

producten verkopen

kleding maken

acteren in films

vliegtuigen onderhouden en repareren

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

meubels ontwerpen en maken

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

elektriciteit aanleggen

beoefenaars van verschillende sporten trainen

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

de criminaliteit bestrijden

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

sporttoernooien organiseren

als vlieginstructeur werken

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

films of toneelstukken regisseren

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

zingen

lesgeven

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

bedrijven financiële adviezen geven

werken in de wegenbouw

mensen interviewen

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

ringen, armbanden en kettingen maken

etalages inrichten

tekeningen maken voor posters en flyers

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

brochures en reclamefolders vorm geven

tentoonstellingen in een museum organiseren

festivals en andere evenementen organiseren

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

mensen met een handicap verzorgen

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: