Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, post bezorgen)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een tuincentrum

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een webwinkel

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een softwarebedrijf

in de woninginrichting

bij een toneelgezelschap

op een muziekschool

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in de natuurkunde

in een fotostudio

bij een rechtbank

bij een elektriciteitsbedrijf

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in het chemisch onderzoek

bij de luchtmacht

op een sportschool

op een kantoor

in een dierenasiel of dierenpension

op zee

in een dierentuin

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

bij een sportclub of -vereniging

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in de leerlingbegeleiding

bij een historisch museum

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

op een luchthaven

bij een bouwbedrijf

bij een ICT helpdesk

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

op een agrarisch bedrijf

in een huisartsenpraktijk

in een kledingwinkel

op een accountantskantoor

in de wiskunde

in een band of orkest

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in een schoonheidssalon

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in de binnenhuisarchitectuur

in de voedselproductie

in de staalindustrie

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

op een advocatenkantoor

bij een reisbureau

op het kantoor van een transportbedrijf

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

in de psychologie

in een hotel

bij de politie

bij een vertaalbureau

bij een modeontwerpbureau

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in de archeologie

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in een ziekenhuis

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in een restaurant

in je eigen teken- of schilderatelier

bij een school

bij een krant

in een verpleeghuis

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

in een winkel

in de hulpverlening

bij de marine

in een kapsalon

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

bij de landmacht

in de kraamverzorging

bij een bank

op de administratie van een bedrijf

in de elektronica

in het maatschappelijk werk

bij een architectenbureau

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een garagebedrijf

bij Staatsbosbeheer

in een museum

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in een filmstudio

bij een drukkerij

in een laboratorium

op een weerstation


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

mensen met een handicap verzorgen

gymnastieklessen geven

ringen, armbanden en kettingen maken

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

etalages inrichten

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

woningen (ver)bouwen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

als vlieginstructeur werken

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

dames, heren en kinderen knippen

maaltijden bereiden

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

mensen of landschappen tekenen of schilderen

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

een eigen bedrijf of winkel hebben

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

wiskundige kennis toepassen in de informatica

meubels ontwerpen en maken

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

kleding inkopen voor een kledingzaak

onderzoek doen naar klimaatverandering

patiënten onderzoeken en behandelen

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

een muziekinstrument bespelen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

kansberekeningen maken

kleding verkopen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

kleding maken

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

centrale verwarming installeren

films of toneelstukken regisseren

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

patiënten thuis medisch verzorgen

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

producten verkopen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

scheikundige proeven doen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

programmeren (computerprogramma’s maken)

de criminaliteit bestrijden

planten en bomen kweken

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

de orde handhaven waar dat nodig is

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

beoefenaars van verschillende sporten trainen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

tentoonstellingen in een museum organiseren

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

brochures en reclamefolders vorm geven

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

vrachtvliegtuigen besturen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

zingen

auto’s repareren

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

schepen bouwen en onderhouden

apps en games ontwerpen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

groenten en fruit verbouwen

boeken, tijdschriften en kranten drukken

lesgeven

elektriciteit aanleggen

hypotheekadviezen geven

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

groepen toeristen rondleiden als gids

dieren verzorgen op een boerderij

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

bedrijven financiële adviezen geven

andere talen spreken en schrijven

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

acteren in films

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

motoren en machines ontwerpen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

een natuurgebied beheren en onderhouden

werken in de wegenbouw

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

op een containerschip werken

verhalen schrijven

computers en tv’s repareren

klanten helpen bij een bank

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

festivals en andere evenementen organiseren

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

werken voor een telecombedrijf (KPN, Ziggo, enz.)

mensen interviewen

videofilmpjes maken

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

als kok in een restaurant werken

gasten bedienen in een restaurant

sporttoernooien organiseren

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

werken in je eigen eetcafé

als tolk werken

een dierenarts of veearts assisteren

vliegtuigen onderhouden en repareren

vee houden

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

tekeningen maken voor posters en flyers

psychologische tests afnemen en bespreken

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder het juiste email adres op. Je persoonlijke email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport toe te sturen.
Het Licentie email adres is het email adres die je van je licentiehouder/decaan hebt gekregen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres (niet je eigen email adres!):

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: