Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Dit is de zogenaamde licentieversie. Maak deze alleen als je een zogenaamd licentie emailadres hebt ontvangen van je licentiehouder (decaan, loopbaanbegeleider, werkgever etc.) Vul minimaal het juiste licentie emailadres in en je volledige naam.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een basisschool, aan een jongerenorganisatie)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

mensen bellen of mailen, met het doel iets te verkopen (bijv. voor een verzekeringsmaatschappij, een energiebedrijf, een loterij)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, festivals)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, kleding, boeken)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, bejaarden)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, voor het Rode Kruis, in het maatschappelijk werk)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

bij een bouwbedrijf

op een kantoor

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een rechtbank

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij de landmacht

op een luchthaven

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

op een accountantskantoor

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een fotostudio

in een dierentuin

in de leerlingbegeleiding

in een filmstudio

op een weerstation

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een kledingwinkel

bij de politie

in een kapsalon

in een ziekenhuis

in de psychologie

bij een sportclub of -vereniging

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in een verpleeghuis

in de archeologie

in een dierenasiel of dierenpension

bij een historisch museum

bij Staatsbosbeheer

in de hulpverlening

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een tuincentrum

in het chemisch onderzoek

bij de luchtmacht

in de planologie (de indeling/inrichting van gebieden)

in het maatschappelijk werk

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep of website

in de woninginrichting

bij een reisbureau

in een hotel

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij een modeontwerpbureau

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij de marine

bij een vertaalbureau

in de natuurkunde

op een muziekschool

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij de VVV (in een informatiecentrum voor toeristen)

bij de redactie van een tijdschrift/magazine

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

op een advocatenkantoor

in de binnenhuisarchitectuur

bij een grafisch ontwerpbureau (voor het ontwerpen van posters, flyers, visitekaartjes, enz.)

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in de voedselproductie

in een winkel

bij een toneelgezelschap

in een laboratorium

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

op het kantoor van een transportbedrijf

in de staalindustrie

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij het UWV (om mensen te helpen bij het vinden van een baan)

in een museum

bij een softwarebedrijf

in een huisartsenpraktijk

op de administratie van een bedrijf

in je eigen teken- of schilderatelier

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in de kraamverzorging

bij een bank

op een sportschool

bij een webwinkel

bij een krant

in de wiskunde

bij een architectenbureau

bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in de elektronica

in de literatuur (het schrijven van verhalen, gedichten, enz.)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een garagebedrijf

op een agrarisch bedrijf

bij een drukkerij

bij een school

in een schoonheidssalon

in een restaurant

in een band of orkest

bij een ICT helpdesk

bij een elektriciteitsbedrijf

op zee


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

?

elektriciteit aanleggen

films of toneelstukken regisseren

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

vliegtuigen onderhouden en repareren

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

de criminaliteit bestrijden

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

verhalen schrijven

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

werken in de wegenbouw

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

mensen met een handicap verzorgen

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

patiënten thuis medisch verzorgen

videofilmpjes maken

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

kleding inkopen voor een kledingzaak

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskundige formules

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

boeken, tijdschriften en kranten drukken

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

centrale verwarming installeren

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

als kok in een restaurant werken

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

schepen bouwen en onderhouden

mooi verzorgde websites voor bedrijven maken

gebruiks- en siervoorwerpen maken van glas of metaal

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

computers en tv’s repareren

op een containerschip werken

gasten bedienen in een restaurant

zorgen dat winkelvoorraden in orde zijn

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant, tijdschrift of website

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

activiteiten organiseren in een vakantiecentrum

kleding maken

scheikundige proeven doen

de teksten voor de website van een bedrijf of instelling verzorgen

een dierenarts of veearts assisteren

een eigen bedrijf of winkel hebben

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

vee houden

zingen

kleding verkopen

de orde handhaven waar dat nodig is

reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

brieven, verslagen en notulen typen op de computer

dieren verzorgen op een boerderij

werken in je eigen eetcafé

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

producten verkopen

motoren en machines ontwerpen

onderzoeken of nieuwsfeiten echt kloppen

meubels ontwerpen en maken

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

auto’s repareren

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

bedrijven financiële adviezen geven

hypotheekadviezen geven

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

als tolk werken

groenten en fruit verbouwen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

zorgen dat alles in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld is

artikelen schrijven voor een krant, tijdschrift of website

als vlieginstructeur werken

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

planten en bomen kweken

brochures en reclamefolders vorm geven

patiënten onderzoeken en behandelen

programmeren (computerprogramma’s maken)

apps en games ontwerpen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

onderzoek doen naar klimaatverandering

festivals en andere evenementen organiseren

wiskundige kennis toepassen in de informatica

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

dames, heren en kinderen knippen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, zwaartekracht, enz.)

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

maaltijden bereiden

groepen toeristen rondleiden als gids

psychologische tests afnemen en bespreken

acteren in films

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

vrachtvliegtuigen besturen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

reclameteksten voor een bedrijf schrijven

gymnastieklessen geven

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

ringen, armbanden en kettingen maken

tekeningen maken voor posters en flyers

de boekhouding van bedrijven verzorgen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

een muziekinstrument bespelen

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

sporttoernooien organiseren

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

een natuurgebied beheren en onderhouden

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

andere talen spreken en schrijven

mensen of landschappen tekenen of schilderen

woningen (ver)bouwen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

klanten helpen bij een bank

kansberekeningen maken

onderzoek doen naar planten en dieren in de natuur

lesgeven

etalages inrichten

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

beoefenaars van verschillende sporten trainen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-vredesmacht

mensen interviewen

tentoonstellingen in een museum organiseren

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (laptops, smartphones, digitale camera’s, enz.)

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

jongeren begeleiden bij het vinden van een passende opleiding


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijk rapport- en betalingscodescodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Het licentie E-mail adres:

Je volledige naam (voor rapport identificatie):

Je eigen email adres:

Afdeling of klas: