Leiderschaptest

Deze test is afgeleid van de "Managerial Grid" (Blake & Mouton 1985).
Volgens Blake & Mouton wordt de stijl van leidinggeven bepaald door
twee dimensies te weten taakgerichtheid en mensgerichtheid.
Samen bepalen ze de leiderschapstijl.

Lees de stellingen aan de linkerkant.
Bedenk hoe goed deze stelling jou omschrijft
of zou omschrijven (indien je nog geen leiding geeft).
Kies dan een van de 5 antwoorden.
Er zijn geen goede of foute antwoorden.

 

Stellingen

Zeer
mee eens

Mee eens

Noch eens
noch oneens

Mee oneens

Zeer
mee oneens

Ik vind het leuk om de moeilijke aspecten en details van een complex project of complexe taak uit te leggen aan mijn werknemers.

Ik coach en adviseer mijn werknemers om ze te helpen bij hun ontwikkeling.

Niks is belangrijker dan een doel behalen of een taak afronden.

Hoe uitdagender de taak hoe leuker ik ze vind.

Ik plan zo efficiënt mogelijk.

Ik vind het makkelijk om meerdere moeilijke taken tegelijkertijd uit te voeren.

Om ervoor te zorgen dat een complexe taak goed wordt afgerond zorg ik ervoor dat elk detail klopt.

Ik probeer altijd een groot project in kleine verwerkbare taken op te delen.

Ik vind het leuk om te lezen over training, leiderschap en psychologie en om die kennis toe te passen.

Ik vind het leuk om vakliteratuur te lezen en om nieuwe methoden en technieken toe te passen op het werk.

Ik vind het leuk om mensen nieuwe vaardigheden en werkwijzen te leren.

Als ik iemand op fouten wijs dan let ik er niet op of de onderlinge relatie in gevaar komt.

Ik moedig mijn werknemers aan om creatief te zijn.

Ik vind het samenstellen van een goed team heel erg belangrijk.

Ik hou de planning goed in de gaten om ervoor te zorgen dat een project op tijd klaar is.

Ik hou er van om problemen te analyseren.

Ik respecteer de grenzen van anderen.

Ik betrek mijn teamleden bij het maken van beslissingen en zal proberen hun ideeën en suggesties toe te passen.