LoopbaanoriŽntatietest

Geef voor elke uitspraak aan hoe belangrijk die uitspraak is geweest ťn blijft bij het maken van loopbaanbeslissingen. Indien je voelt dat je huidige en toekomstige criteria verschillend zijn van die uit het verleden, antwoord dan in termen van nu of in de toekomst.
Er zijn geen goede of foute antwoorden, behalve in termen van hun belangrijkheid voor jou. Wees daarom eerlijk tegenover jezelf.
Alle uitspraken moeten worden ingevuld.


 

Hoe belangrijk zijn de volgende uitspraken voor jou:

 

 

(1 = Volstrekt niet belangrijk 5 = Zeer belangrijk)

 1    2    3    4    5

1.

Mijn loopbaan vormgeven rond een specifiek of technisch gebied is...

2.

Het proces van superviseren, invloed uitoefenen, leiden en controleren op alle niveaus is...

3.

De gelegenheid mijn eigen levensstijl te volgen en niet beperkt te worden door de regels van de organisatie is...

4.

Een organisatie die zekerheid biedt door gegarandeerd werk, goede pensioenvoorzieningen en andere voordelen is...

5.

Het gebruik van mijn interpersoonlijke en hulpvaardigheden in dienst van anderen is...

6.

GeÔdentificeerd worden met en het hebben van status door
beroep is...

7.

Een eindeloze variŽteit aan uitdagingen in mijn loopbaan
is...

8.

In staat zijn iets te bouwen of maken dat geheel mijn eigen
produkt of idee is, is...

9.

In mijn eigen specialisatie blijven tegenover uit mijn
expertise-gebied weg te worden gepromoveerd is...

10.

In een positie zijn van leiderschap en invloed is...

11.

Een loopbaan die vrij is van organisatiebeperkingen is...

12.

Een organisatie die me lange termijn stabiliteit verschaft
is...

13.

Het proces anderen te zien veranderen vanwege mijn inspanning
is...

14.

Herkend te worden door mijn titel en mijn status is...

15.

Een loopbaan die een maximale variŽteit biedt aan
soorten taakstellingen en werk is...

16.

Het gebruik van mijn vaardigheden in het opzetten van een
nieuwe onderneming is...

17.

In mijn eigen gebied van expertise blijven, liever dan
gepromoveerd worden naar algemeen management is...

18.

Opklimmen naar een positie in het algemeen management is...

19.

Een loopbaan die mij maximale vrijheid en autonomie geeft
om mijn eigen werk en werktijden te kiezen is...

20.

In een geografisch gebied blijven, liever dan aangezet worden
tot verhuizen vanwege een promotie is...

21.

In staat zijn om mijn vaardigheden en talenten in dienst van een belangrijke zaak te stellen is...

22.

GeÔdentificeerd worden met een machtige of prestigieuze werkgever is...

23.

De vreugde deel te kunnen nemen aan vele soorten werk,
is een onderliggende motivatie in mijn carriŤre.

24.

Tijdens mijn hele loopbaan ben ik gemotiveerd door ideeŽn
of produkten waarbij ik direct betrokken was bij de ontwikkeling.

25.

Ik zal alleen een leidinggevende functie accepteren als
deze in mijn eigen vakgebied is

26.

Ik zou graag een niveau van verantwoordelijkheid in een organisatie
willen bereiken waar mijn beslissingen werkelijk invloed hebben.

27.

Tijdens mijn loopbaan heb ik me hoofdzakelijk bezig
gehouden met mijn persoonlijke autonomie en vrijheid.

28.

Het is belangrijker voor mij om in de streek waar ik nu ben
te blijven. dan te verhuizen voor een nieuwe baan of een
promotie te maken.

29.

Ik heb altijd een loopbaan gewild waarin ik anderen van
dienst kan zijn.

30.

Ik identificeer mij graag met een organisatie en met het
prestige dat daar bij hoort.

31.

Ondernemende activiteiten vormen een belangrijk onderdeel
van mijn loopbaan.

32.

Wat ik echt wil in mijn werk is een eindeloze reeks uitdagingen.

33.

Ik ga liever weg bij mijn bedrijf dan uit mijn vakgebied
gepromoveerd te worden.

34.

Ik wil een positie bereiken waar ik de mogelijkheid heb
analytische vaardigheid te combineren met leiding geven.

35.

Ik wil niet gebonden worden door een organisatie.

36.

Ik werk het liefst voor een organisatie waar ik tot
mijn pensioen kan blijven.

37.

Ik wil een carriŤre waarin ik me gebonden weet aan en
me betrokken kan voelen bij een belangrijk doel.

38.

Ik wil dat anderen mij identificeren met mijn bedrijf
en mijn functie.

39.

Ik ben gedurende mijn hele loopbaan gemotiveerd door
gebruik te maken van mijn talenten in de verschillende werksoorten.

40.

Ik heb altijd een eigen bedrijf willen opbouwen.

41.

Ik geef de voorkeur aan een bedrijf waarbij ik in een
bepaalde regio kan blijven.