ProfiLab

Deze test is bedoeld om je te laten zien voor welke maatschappelijke sectoren je de meeste belangstelling hebt, en wat dit betekent voor je profielkeuze.
Geef van alle onderstaande activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Dit doe je door bij elke activiteit te klikken op het rondje dat je mate van belangstelling het best weergeeft.

NB 1: maak deze test helemaal voor jezelf. Beïnvloeding door anderen maakt de testuitslag onbetrouwbaar.

NB 2: deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op ! Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 4,50 euro gevraagd.

 

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

Sieraden maken

Tuinen ontwerpen en aanleggen

Aandelen kopen en verkopen op de beurs

Werken op een architectenbureau

Contacten met het buitenland onderhouden voor een bedrijf

Patiënten helpen en verzorgen als ambulancemedewerker

Geluidsapparatuur en tv’s repareren

Psychologische tests afnemen en bespreken met mensen

Een bedrijfsplan voor een nieuwe onderneming opstellen

Etalages inrichten

Lesgeven op een basisschool

Mensen of landschappen tekenen

Ziektes vaststellen en geneeswijzen bepalen

Mensen interviewen voor een krant of tijdschrift

Zingen

Mensen adviseren over hypotheken

Technische computerprogramma’s ontwikkelen

In een laboratorium werken

Werken voor een milieuorganisatie

Auto’s repareren

Toneelspelen

Fotoreportages maken voor tijdschriften

Spieren en gewrichten behandelen als fysiotherapeut

Elektriciteit aanleggen

Het gedrag van dieren in de natuur bestuderen

Een eigen bedrijf beginnen

Bouwtekeningen maken voor huizen

Toneelspelers schminken

Mensen met schulden adviezen geven

Nieuwe groentenrassen ontwikkelen

Mensen informeren over vakantiebestemmingen

De boekhouding van een bedrijf verzorgen

Kleurencombinaties voor interieurs bedenken

Romans verfilmen

Een natuurgebied beheren en onderhouden

Assisteren bij operaties

Op een weerstation werken

Bedrijven financiële adviezen geven

Kleding ontwerpen

Medische artikelen lezen

Verhalen schrijven

Toeristen langs historische gebouwen leiden als gids

Recensies (beoordelingen) schrijven over romans, films, toneelstukken e.d.

Reclamecampagnes voor nieuwe producten organiseren

Jongeren begeleiden bij het zelfstandig leren wonen

Werken als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis

Eerste hulp bij ongevallen verlenen

Planten determineren (vaststellen welke soorten het zijn)

Lesgeven aan brugklasleerlingen

Zieke dieren behandelen als dierenarts

Mensen een goede lichaamshouding aanleren

Elektrische apparaten repareren

Bij een bank werken

De werking van geneesmiddelen bestuderen

Parken en recreatiegebieden ontwerpen

Werken bij de technische recherche

Bloemen kweken

Op een kantoor werken

Mensen helpen als advocaat

Werken in een dierenasiel of vogelopvangcentrum

Onderzoek doen naar klimaatveranderingen

Tunnels of bruggen ontwerpen

Werken in een tuincentrum

Natuurkundige proeven doen

Werken als vertegenwoordiger voor een bedrijf

Nieuwe kunststoffen of andere materialen ontwikkelen

Orders (bestellingen) afhandelen voor een bedrijf

Dieren houden en verzorgen

Mensen helpen bij het zoeken naar een geschikte baan of opleiding

Nieuwe producten op de markt brengen

Stroomstoringen opsporen en verhelpen

Sporters medisch begeleiden

Buitenlanders Nederlands leren

Gevangenen begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving

De voorlichting (pr) voor een bedrijf verzorgen

Een eigen winkel hebben

Talen en culturen van andere landen bestuderen

Mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

Op de intensive care afdeling van een ziekenhuis werken

De productie bij bedrijven automatiseren

Werken bij de kinderbescherming

Op de kinderafdeling van een ziekenhuis werken

Vliegtuigen onderhouden en repareren

Gasten ontvangen in een hotel en hun vragen beantwoorden

Computers repareren

Röntgenfoto’s van patiënten maken en beoordelen

Mensen leren om beter met stress om te gaan

Mensen begeleiden bij gezinsproblemen

Kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen en openbare gebouwen

Onderzoek doen naar bedreigde planten en dieren

Opgegraven kunstvoorwerpen bestuderen

Als verkoper in een winkel werken

Metaal bewerken

Patiënten onderzoeken en behandelen

Aardlagen en gesteentes onderzoeken

Een muziekinstrument bespelen

Leerlingen begeleiden in probleemsituaties

Bossen aanleggen

In een dierentuin werken

Adviezen geven over gezonde voeding

Werken als afdelingschef in een supermarkt of warenhuis

Drugsverslaafden opvangen en begeleiden


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke rapport- en betalingscodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):