ProfiLab

Deze test is bedoeld om je te laten zien voor welke maatschappelijke sectoren je de meeste belangstelling hebt, en wat dit betekent voor je profielkeuze.
Geef van alle onderstaande activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Dit doe je door bij elke activiteit te klikken op het rondje dat je mate van belangstelling het best weergeeft.

NB 1: maak deze test helemaal voor jezelf. Beïnvloeding door anderen maakt de testuitslag onbetrouwbaar.

NB 2: deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op ! Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 4,50 euro gevraagd.

 

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

Een natuurgebied beheren en onderhouden

Mensen helpen bij het zoeken naar een geschikte baan of opleiding

Medische artikelen lezen

Nieuwe groentenrassen ontwikkelen

Onderzoek doen naar klimaatveranderingen

Gasten ontvangen in een hotel en hun vragen beantwoorden

Werken als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis

Mensen een goede lichaamshouding aanleren

In een dierentuin werken

Een muziekinstrument bespelen

Aandelen kopen en verkopen op de beurs

Drugsverslaafden opvangen en begeleiden

Werken op een architectenbureau

Aardlagen en gesteentes onderzoeken

Ziektes vaststellen en geneeswijzen bepalen

Technische computerprogramma’s ontwikkelen

Assisteren bij operaties

Psychologische tests afnemen en bespreken met mensen

Geluidsapparatuur en tv’s repareren

Lesgeven aan brugklasleerlingen

Nieuwe kunststoffen of andere materialen ontwikkelen

De werking van geneesmiddelen bestuderen

Romans verfilmen

Leerlingen begeleiden in probleemsituaties

Mensen adviseren over hypotheken

Toeristen langs historische gebouwen leiden als gids

Werken als vertegenwoordiger voor een bedrijf

Spieren en gewrichten behandelen als fysiotherapeut

Contacten met het buitenland onderhouden voor een bedrijf

Buitenlanders Nederlands leren

Talen en culturen van andere landen bestuderen

Bossen aanleggen

Werken bij de kinderbescherming

Op een kantoor werken

Orders (bestellingen) afhandelen voor een bedrijf

Tunnels of bruggen ontwerpen

Röntgenfoto’s van patiënten maken en beoordelen

Mensen leren om beter met stress om te gaan

Kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen en openbare gebouwen

De productie bij bedrijven automatiseren

Mensen interviewen voor een krant of tijdschrift

Parken en recreatiegebieden ontwerpen

Werken in een tuincentrum

Computers repareren

Metaal bewerken

Werken voor een milieuorganisatie

Een bedrijfsplan voor een nieuwe onderneming opstellen

Etalages inrichten

Mensen met schulden adviezen geven

Reclamecampagnes voor nieuwe producten organiseren

Kleurencombinaties voor interieurs bedenken

Opgegraven kunstvoorwerpen bestuderen

Sieraden maken

Mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

Een eigen winkel hebben

Onderzoek doen naar bedreigde planten en dieren

Patiënten onderzoeken en behandelen

Kleding ontwerpen

Elektrische apparaten repareren

Mensen informeren over vakantiebestemmingen

Bouwtekeningen maken voor huizen

Stroomstoringen opsporen en verhelpen

Fotoreportages maken voor tijdschriften

Werken bij de technische recherche

Een eigen bedrijf beginnen

Werken als afdelingschef in een supermarkt of warenhuis

Bedrijven financiële adviezen geven

Auto’s repareren

Toneelspelen

Dieren houden en verzorgen

Werken in een dierenasiel of vogelopvangcentrum

De voorlichting (pr) voor een bedrijf verzorgen

Als verkoper in een winkel werken

Verhalen schrijven

Zingen

Gevangenen begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving

In een laboratorium werken

Planten determineren (vaststellen welke soorten het zijn)

Tuinen ontwerpen en aanleggen

Op een weerstation werken

Bij een bank werken

Het gedrag van dieren in de natuur bestuderen

Lesgeven op een basisschool

Nieuwe producten op de markt brengen

Mensen of landschappen tekenen

Recensies (beoordelingen) schrijven over romans, films, toneelstukken e.d.

Bloemen kweken

Op de kinderafdeling van een ziekenhuis werken

Toneelspelers schminken

Adviezen geven over gezonde voeding

Natuurkundige proeven doen

Zieke dieren behandelen als dierenarts

Eerste hulp bij ongevallen verlenen

Patiënten helpen en verzorgen als ambulancemedewerker

Elektriciteit aanleggen

Op de intensive care afdeling van een ziekenhuis werken

Vliegtuigen onderhouden en repareren

Mensen begeleiden bij gezinsproblemen

Sporters medisch begeleiden

Mensen helpen als advocaat

Jongeren begeleiden bij het zelfstandig leren wonen

De boekhouding van een bedrijf verzorgen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke rapport- en betalingscodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):