Geschiedenistest 2007

Hidjra, Morgenthauplan, de eerste opiumoorlog... Test wat jij hier van weet!Vraag 1 De Hollandsche Lelie was een

bloembol
bijnaam van Mata Hari
damestijdschrift
wapenschild


Vraag 2 Wat stond er in de Akte van Seclusie, die werd afgesloten na de eerste Engelse Oorlog (1652-1654)

Engeleand mocht handel drijven met wie ze maar wilden
Er mocht nooit meer een Oranje op de troon van Engeland zitten
Engeland moest zijn bondgenootschap met Spanje opzeggen
de zoon van Willem II moocht nooit stadhouder worden


Vraag 3 Groep 1 en 2 van de basisschool stonden vroeger bekend onde de naam frobelschool. Waar kwam die naam vandaan?

Van het Twentse woord frobelen dat knutselen betekent
Van de Zweese stad Frobel, waar in 1778 de eerste kleuterschool werd gesticht
Van de 19e eeuwse Duitse pedagoog Friedrich Frobel, die onderwijs aan kleine kinderen voorstond
Van Frobel, het broertje van de kleine zeemeermin uit het sprookje van Hans Christiaan Andersen


Vraag 4 De geschiedschrijver Herodotus schreef dat koning Croesus van Lydie gezanten naar Delphi stuurde om het orakel te vragen of hij een oorlog tegen Perzie kon beginnen. Wat kregen zij te horen?

Bij de rivieren van Babylon zult u neerzitten
Een groot rijk zal ten onder gaan
Een pijlenregen zal de zon verblinden
Met zilveren speren zult u de wereld veroveren


Vraag 5 De islamitische jaartelling begint in 622 met een gebeurtenis die de hidjra wordt genoemd. Hidjra staat voor:

de geboorte van Mohammed
de openbaring van Allah aan Mohammed
de tocht van Mohammed van Medina naar Mekka
de tocht van Mohammed van Mekka naar Medina


Vraag 6 Wie was het eerste vrouwelijke lid van de Tweede Kamer?

Suze Groeneweg
Aletta Jacobs
Wilhelmina Drucker
Marga Klompe


Vraag 7 Wat was het Grote Schisma van 1378?

De benoeming van twee concurrerende pausen
De breuk tussen orthodoxen en katholieken
Het uiteenvallen van het Heilige Roomse Rijk
Het conflict tussen Frankrijk en Engeland dat leidde tot de Honderdjarige Oorlog


Vraag 8 Zet deze gebeurtenissen van 1989 in de juiste volgorde: 1.Opstand op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking 2. Eerste vrije verkiezingen in Polen 3. Val van de Berlijnse Muur 4. Executie van Ceausescu

2,4,1,3
3,2,1,4
2,3,4,1
1,2,3,4


Vraag 9 In het Colosseum in Rome staat een groot kruis. Warrom?

Aan het kruis werden ter dood veroordeelden slaven gedood
Het markeert de plek waar de christelijke Romeinse keizer Constantijn werd vermoord
Ter agedachtenis aan de aldaar ter dood veroordeelde christenen
Benito Mussolini wilde zo de glorie van het klassieke Rome koppelen aan het christelijke Rome


Vraag 10 In de 19e eeuw kwmane veel Italiaanse gastarbeiders naar Nederland. Welk beroep oefenden zij meestal uit?

Ijscoman
Schoorsteenveger
Mijnwerker
Schoenmaker


Vraag 11 Wat is er niet gebeurd in Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog?

NSB'ers en Duitsers werden er opgesloten in een interneringskamp
De Verenigde Staten stuurden troepen om de Anerikaanse belangen in Suriname te beschermen
Suriname werd twee keer zonder succes aangevallen door het fascistische Brazilie
Veel (Nederlandse) Joden vluchtten naar Suriname


Vraag 12 Door welke Amsterdamse geloofsgemeenschap werd de filosoof Spinoza in de ban gedaan?

De katholieke
De Calvinistische
De joodse
De wederdoper


Vraag 13 Wie was Ned Ludd?

De Deense immigrant die aan de wieg stond van de Verenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij, de vooloper van Nedlloyd
Een Robin Hood-achtige man naar wie de Luddieten (wevers die protesteerden tegen de mechanisering van hun ambacht) zijn vernoemd
Een Australische bandiet van Ierse afkomst die in de 19e eeuw furore maakte met zijn verzet tegen het Victoriaanse regime
De arbeider aan wie Karl Marx Das Kapital opdroeg


Vraag 14 Wat is de Fabian Society?

De decadente Romeinse samenleving in de tijd van keizer Fabius Florianus (276-312), zoals beschreven door historicus Edward Gibbon
Een socialistische Engelse denktank, vernoemd naar de Romeinse generaal Quintus Fabius Maximus Cunctator
De clubs die meededen met de eerste landelijke voetbalcompetitie in Engeland (1863), genoemd naar de voorzitter van de voetbalbond, Charles Fabian-Duxby
Het extravagante gezelschap kunstenaars rond David Bowie-manager Frank Fabian in de jaren 70


Vraag 15 Wat was de oorzaak van de Great Famine, de grote hongersnood in Ierland van 1846-1847?

Ierse grootgrondbezitters exporteerden teveel voedsel naar Engeland
De Britten straften de Ieren voor een grootschalige opstand met een economische boycot
Een aardappelziekte beroofde de Ieren in een klap van hun voornaamste voedselbron
Ierse boeren waren massaal geemigreerd naar Amerika, waardoor de economie was stilgevallen


Vraag 16 Welk nummer van een Nederlandse band belandde in 35 landen op de eerste plaats in de hitparade?

Venus van Schocking Blue
Radar Love van de Golden Earing
No Limit van 2 Unlimited
We're going to Ibiza van de Venga Boys


Vraag 17 Wie wilde ons in 1830 militair te hulp schieten tegen het muitziek Belgenvolk?

Keizer Frans I van Oostenrijk
Tsaar Nicolaas I van Rusland
Koning Frederik Willem III van Pruisen
Koning Louis Philippe van Frankrijk


Vraag 18 Wat is het bekenste wapenfeit van Jan Pietersz Coen in de geschiedenis van Nederlands-Indie?

Pacifeerder van Atjeh
Bouwer van de Grote Postweg op Java
Eerste Gouveneur-generaal van Nederlands-Indie
Stichter van Batavia


Vraag 19 Tot wanneer deelden Nederland en Luxemburg hetzelfde staatshoofd?

Tot de installatie van Lodewijk Napoleon in 1806
Tot de onafhankelijkheid van Belgie in 1830
Tot de opheffing van de Duitse Bond in 1867
Tot de dood van Willem III in 1890


Vraag 20 In de jaren 30 zette de overheid werkverschaffingsprojecten op om werklozen een nuttige tijdsbesteding te geven. Welk van onderstaande werken is geen werkverschaffingsproject?

Kamp Westerbork
Twentekanaal
Feyenoord stadion
Amsterdamse Bos


Vraag 21 Welk instrument uit de 18e eeuw was onontbeerlijk om de lengtegraad te bepalen van de positie waarin een schip op zee bevond?

De sextant
De octant
De St. Jacobsstaf
De chronometer


Vraag 22 Wat was het Morgenthauplan

Een 19e eeuwse campagnevan de Duitse overheid die het wandelen in de vrije natuur propageerde
een Amerikaans plan om Duitsland na 1945 om te vormen tot een boerenstaat zonder industrie
De codenaam van de nazi's voor het opzetten van een systeem van vernietigingskampen in Polen
Een geheime operatie van de Stasi die probeerde te infiltreren in de hoogste top van de Bundeswehr


Vraag 23 De April-Mei staking van 1943 wordt ook wel genoemd naar een produkt dat boeren tijdens die staking weigerden te leveren. Wat was die alternatieve naam?

Melkstaking
Graanstaking
Aardappelstaking
Bietenstaking


Vraag 24 Waarom bestreden China en Groot-Brittannie elkaar in de eerste Opiumoorlog van 1839-1842 ?

China had de handel in en het gebruik van Britse opium verboden
China had onverwachts de levering van opium aan Engeland gestaakt
Engeland had de opiumsmokkel naar Engeland uit China aan banden willen leggen
De opium die Engeland aan China leverde, was van inferieure kwaliteit


Vraag 25 Tot de Mammoetwet van 1968 bestond in Nederland een schooltype dat in de volksmond de Spinazie-academie werd genoemd. Wat was dit voor school?

Landbouwschool
Huishoudschool
Hotelschool
Vrije school


Wat is je geslacht ?

Man
Vrouw
Zeg ik niet

Je leeftijd ?Je hoogst voltooide opleiding ?