Vrouwenkennistest

Hoe goed ken jij de vrouwen ? Interessant voor mannen en vrouwen.Vraag 1 Hoe komt het dat vrouwen een sterkere intuitie hebben ?

Doordat hun linker- en rechterhersenhelft beter kunnen samenwerken
Doordat ze meer oestrogeen hebben
Doordat het vrouwelijk limbisch systeem groter is
Omdat vrouwen gevoeliger zijn


Vraag 2 Hoeveel procent van de Nederlandse vrouwen vindt dat een vrouw haar carriere niet moet opgeven voor haar kinderen ? (april 2003)

18 procent
26 procent
42 procent
53 procent


Vraag 3 Hoe komt het dat vrouwen vaker gepest worden dan mannen ?

Vrouwen geven niet duidelijk genoeg aan wanneer grappen niet leuk meer zijn
Vrouwen bijten niet genoeg van zich af
Vrouwen zijn gevoeliger voor relationele spanningen
Vrouwen zijn minder sterk


Vraag 4 Op welke leeftijd is de biologische puberteitsontwikkeling bij meisjes gemiddeld voltooid ?

13
14
15
16


Vraag 5 Waar maken vrouwen zich vooral druk over op hun eerste werkdag ?

Of ze het werk wel aankunnen
Of ze er wel goed uit zien (wat trek ik aan ?)
Of ze alles wel bij zich hebben
Of ze de weg wel kunnen vinden


Vraag 6 Hoeveel vrouwen krijgen minstens een keer in hun leven een depressie ?

1 op de 5
1 op de 10
1 op de 20
1 op de 30


Vraag 7 Als een vrouw tijdens de eerste ontmoeting met een man veel lacht, vrolijk kletst, de aandacht probeert vast te houden en seksuele signalen geeft, betekent dat dat ze de man aantrekkelijk vindt ?

Nee want dat doen ze ook bij mannen die ze onaantrekkelijk vindt
Ja dat is een duidelijk signaal dat ze de man aantrekkelijk vindt
Nee want dat betekent juist dat ze de man niet aantrekkelijk vindt
Geen van bovenstaande antwoorden


Vraag 8 Hoe reageren vrouwen op stress ?

Ze worden agressief of trekken zich terug
Ze worden depressief
Ze gaan zich sociaal gedragen en zoeken steun
Ze zoeken afleiding in eten en drinken


Vraag 9 Op welke leeftijd snappen meisjes daadwerkelijk tot welke sekse ze behoren (en dat dat dus een specifieke groep mensen is) ?

1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar


Vraag 10 Hoe lang duurt de vrouwelijke seksuele cyclus van opwinding en orgasme gemiddeld ? (bron: Dr. Phil)

5 minuten
13 minuten
19 minuten
26 minuten


Vraag 11 Wat doet een vrouwelijke manager als ze in een nieuwe groep komt ?

Ze laat direct weten dat zij de baas is
Ze houdt eerst een tijd afstand om niet te sociaal over te komen
Ze besteedt eerst tijd aan het leren kennen van de groep en ontwikkelt dan geleidelijk een hierachische structuur
Ze zoekt zo snel mogelijk de natuurlijke leider van de groep op en en zet met hem/haar een structuur op


Vraag 12 Een typische manier van meisjes om andere meisjes te pesten is:

Door aan haren te trekken en te krabben
Door ze te "verraden" aan ouders en/of docent(en)
Door geintjes met ze uit te halen (tas of fiets verstoppen, briefjes op de rug plakken etc.)
Door de ander buiten te sluiten en over haar te roddelen


Vraag 13 Welke stelling is waar:

Vruchtbare vrouwen zijn 's winters vier keer vaker depressief dan mannen
Voor de puberteit hebben meisjes vier keer vaker last van winterdepressie dan jongens
Beide waar
Beide niet waar


Vraag 14 Wat is schadelijker voor een vrouw:

Roken
Alleenstaand zijn
Beide even schadelijk
Niet aangetoond


Vraag 15 Waaraan kun je zien dat een e-mail van een vrouw is ?

Aan extra veel bijvoeglijke naamwoorden
Aan de aandacht voor emoties
Aan de nadruk op alledaagse dingen
Aan de uitweidingen


Wat is je geslacht ?

Man
Vrouw
Zeg ik niet

Je leeftijd ?Je hoogst voltooide opleiding ?